Đề KSCL toan 8 đầu năm cực hay có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề KSCL toan 8 đầu năm cực hay có đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Thường Tín
Trường THCS Quất Động
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn : Toán
( Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)

I.Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả 3×2. 4×5 bằng:
A. 12×10 B. 7×10 C. 12×7 D. 7×7
Câu 2: Giá trị của (a + 3c)b khi a = 4, b = 3, c = 2 là:
A. 121 B. 169 C. 196 D. 1000
Câu 3: Kết quả (a2b3)2 bằng:
A. a4b6 B. a4b5 C. a0b D. 2a2b3
Câu 4: Cho hình vẽ giá trị của x là:

A. B.

C. D.

II. Phần tự luận: (8 điểm)
Câu 5: (1,5điểm) Tính
a) b)
c)
Câu 6: (1điểm) Tìm x, y biết 3x = 5y và x + y = 40.
Câu 7: (1điểm) Xác định công thức của hàm số y = ax, biết điểm A(2 ; -3) thuộc đồ thị của hàm số.
Câu 8: (1điểm) Tìm đa thức M biết :
M + (2×2 – 3xy + y2) = 4×2 + 5xy + 3y2
Câu 9: (3,5điểm) Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Trên tia DE lấy điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh
a) DB = CF.
b) Tam giác BDC = tam giác FCD
DE // BC và DE = BC.
Câu 10: (Dành cho lớp 7A lấy 0,5 điểm từ câu hình)
Biết (với a, b, c 0).
Chứng minh rằng:
…………………………Hết………………………..
Phòng GD & ĐT Thường Tín Trường THCS Quất Động
ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn : Toán

I. Phần trắc nghiệm: (2điểm) Mỗi câu 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4

Đáp án
C
D
A
B

II. phần tự luận: (8điểm)
Câu 5: (1,5điểm)
Ý
Nội dung
Điểm

a

0,25

0,25

b

0,25

0,25

c

0,25

0,25

Câu 6: (1điểm)
Nội dung
Điểm

Ta có 3x = 5y
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

0,25

0,5

0,25

Câu 7: (điểm)
Nội dung
Điểm

Vì điểm A(2; 3) thuộc đồ thị hàm số y = ax.
Nên thay x = 2; y = – 3 vào y = ax ta có
3 = a . 2
Vậy công thức hàm số là

0,5

0,5

Câu 8: (1điểm)
Nội dung
Điểm

M + (2×2 – 3xy + y2) = 4×2 + 5xy + 3y2
M = (4×2 + 5xy + 3y2) – (2×2 – 3xy + y2)
M = 4×2 + 5xy + 3y2 – 2×2 + 3xy – y2
M = 2×2 + 8xy + 2y2

0,25
0,25
0,5

Câu 9: (3iểm)
Ý
Nội dung
Điểm

Vẽ hình viết GT, KL
0,5

a
Xét và
AE = EC (gt)
(đối đỉnh)
DE = EF (gt)
(c.g.c)
=>AD = CF mà AD = DB (gt) => BD = CF

0,5
0,5

b
(theo câu a)
(2 góc tương ứng)
Mà hai góc trên ở vị trí so le trong
=>AB // BF (so le trong)
Xét và
BD = CF (cmt)
Cạnh DC chung
(cmt)
(c.g.c)

0,25

0,25

0,5

Hỏi và đáp