ĐỀ KSCL- TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KSCL- TOAN 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 25
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM ( 2017 – 2018 )
Môn: Toán
Khối: 6 – Thời gian làm bài: 60 phút
ĐỀ:
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (. . .):
a) 0,5 m = . . . .cm;
b) 1657g = . . . . .kg;
c) 3m2 = . . . .dm2;
d) 2105dm3 = . . . . m3.

Câu 2: ( 1 điểm) Điền dấu “ , = ” thích hợp vào chỗ chấm (. . .)
a) 7300: 10 . . .730;
b) ;
c) ;
d) .

Câu 3: ( 1 điểm) Cho hình vẽ sau

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
Điểm ……. nằm giữa hai điểm M và N.
Hai điểm R và N nằm…………..đối với điểm M.
Điểm A………………….đường thẳng a.
Ba điểm ………….. thẳng hàng.
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Cho các tập hợp A = 3; 5, B = 3; 5; 7
Điền kí hiệu vào ô trống:
3 A; 7 A; 3 B; A B.
b) Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?
Bài 2:(1,5 điểm) Tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a) 168 + 243 + 132;
b) 257.69 + 257.31.
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) 1456 : x = 14
b) 3x – 12 = 546
Bài 4: (2,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 60 m, chiều dài bằng chiều rộng.
Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, giả sử trung bình cứ 10 m2 thu được 15 kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ 25
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM ( 2011 –2012 )
Môn: Toán 6
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3điểm):
Câu 1 (1 điểm): Mỗi câu đúng: 0,25 điểm.
a) 0,5 m = 50 cm;
b) 1657g = 1,657kg;
c) 3m2 = 300dm2;
d) 2105dm3 = 2,105 m3.

Câu 2: ( 1 điểm): Mỗi câu đúng: 0,25 điểm.
a) 7300: 10 = 730;
b) ;
c) ;
d) .

Câu 3 (1 điểm): Mỗi câu đúng: 0,25 điểm.
a) R; b) cùng phía; c) không thuộc; d) M, R, N
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài
ý
Nội dung
Điểm

1

a)
3 A; 7 A;
3 B; A B.
0,5
0,5

b)
Tập hợp B có 3 phần tử
0,5

2
a)
168 + 243 + 132
= (168 + 132) + 243
= 300 + 243
= 543

0,25
0,25
0,25

b)
257.69 + 257.31
= 257.(69 + 31)
= 257.100
= 25700

0,25
0,25
0,25

3

a)
1456 : x = 14
x = 1456 : 14
x = 104

0,5
0,25

b)
3x – 12 = 546
3x = 546 + 12
x = 558 : 3
x = 186

0,25
0,25
0,25

4
a)
Chiều dài mảnh vườn là: (60 : 3) . 4 = 80 (m)
Chu vi mảnh vườn là: (60 + 80) . 2 = 280 (m)
Diện tích mảnh vườn là: 60.80 = 4800 (m2)
0,5
0,5
0,5

b)
Khối lượng rau thu hoạch được là:
(4800 : 10) .15 = 7200(kg)

1,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.