Đề KSCL toán 6 (2011-2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KSCL toán 6 (2011-2012), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………………..
Lớp:……..
khảo sát đầu năm
môn: toán 6

Đề bài:
Câu 1: Chọn đáp án đúng:
Cho tập hợp A = 0
A. Tập hợp A có 1 phần tử
B. Tập hợp A là tập hợp rỗng
C. Tập hợp A là tập hợp không có phần tử
D. Không có kết quả
Câu 2: Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử:
A = xN/ x20
B = {yN/ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.