Đề KSCL Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 3

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề KSCL Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề KSCL Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 3 mã đề 109 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề khảo sát chất lượng Toán 11 có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 năm học 2017 – 2018:
+ Cho tứ diện ABCD trong đó góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng. Gọi M là điểm bất kì thuộc cạnh AC, đặt AM = x. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và song song với AB, CD. Xác định vị trí của điểm M để diện tích thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Đường thẳng GE và CD chéo nhau.
B. Đường thẳng GE song song với đường thẳng CD.
C. Đường thẳng GE cắt đường thẳng AD.
D. Đường thẳng GE cắt đường thẳng CD.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?
A. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu (k khác 1).
B. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.
C. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.
D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp