Đề KSCL Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Tổng hợp bài KHODETHI Khảo sát chất lượng Toán 10 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KSCL Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề KSCL Toán 10 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3 mã đề 101 gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ kiểm tra diễn ra vào ngày 15/03/2018, đề KSCL Toán 10 có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Toán 10 năm 2017 – 2018:
+ Cho hàm số y = -x^2 + 4x – 3, có đồ thị là (P). Giả sử d là đường thẳng đi qua A(0; -3) và có hệ số góc k. Xác định k sao cho d cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt E, F sao cho ΔOEF vuông tại O (O là gốc tọa độ). Khi đó k bằng?
+ Cho (H) là đồ thị hàm số f(x) = √(x^2 – 10x + 25) + |x + 5|. Xét các mệnh đề sau:
I. (H) đối xứng qua trục Oy.
II. (H) đối xứng qua trục Ox.
III. (H) không có tâm đối xứng.
Mệnh đề nào đúng?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hệ phương trình (I):
x + my = 1
mx + y = 1
m là tham số. Mệnh đề nào sai?
A. Hệ (I) có nghiệm duy nhất ∀m ≠ ±1.
B. Khi m = 1 thì hệ (I) có vô số nghiệm.
C. Khi m = -1 thì hệ (I) có vô nghiệm.
D. Hệ (I) có vô số nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.