De KSCL thang 2(Dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De KSCL thang 2(Dap an), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi khảo sát chất lượng tháng 2
Môn: Toán 9
(gian: 60 )
I.Trắc nghiệm (4đ).Khoanh vào chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng.
Câu 1: (1; 5) là trình nào sau đây?
A. 5x – y = 0 B. 3x – y = 0 C. x + 4y = 4 D. x – 5y = 0
Câu 2 : trình x – 3y = 2 cùng trình trong các trình sau đây
trình vô :
A. 2x – 6y = 4 B. 2x – 6y = 2 C. 2x + 3y = 1 D. x + 2y = 11
Câu 3: Nghiệm tổng quát của phương trình 2x – y = 0 là:
A. (x = 2y ; yR) B. (xR ; y = 2x)
C. (x = 2 ; yR) D. (xR; y = 2)
Câu 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O; Ax là tiếp tuyến của (O) tại A (Ax và AB nằm
trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC). Câu nào sau đây sai?
A. BAx = BCA B. BCA = AOB
C. BAx = AOB D. BAx = BOC
Câu 5: trình nào sau đây có duy ?
A. B. C. D.
Câu 6: Cho đường tròn (O;R) và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M.
Góc AMB có số đo là:
A. 600 B. 900 C.1500 D. 1200
Câu 7:Hai y = ( k+1 ) x + 3 ; y = (3 – 2k) x + 1 song song khi
A. k = 0 B. k = C. k = D. k =
Câu 8: Cho đường tròn (O;R) và hai bán kính OA, OB hợp với nhau một góc AOB = 1200. Số đo của
cung lớn AB là:
A. 1200 B. 2100 C.2400 D. 2600

B) (6 )
Câu 1(1đ): trình sau:
a) b)
Cõu 2(2đ): Tìm hai nhiên , hai 189. chia cho bé thì
2 30.
Cõu 3(1đ): Cho trình : ( I )
Xác giá m để ( x0 ; y0) trình (I) mãn điều kiện: x0 + y0 = 1
Câu 4 (2đ): Cho đường tròn (O), Hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau tại O . Trên cung
nhỏ AC lấy điểm M ; tiếp tuyến tại M cắt DC kéo dài tại S .
Chứng minh MSD = 2MBA.
Gọi E là giao điểm của SO và MB . Chứng minh SM = SE

Đáp án:
I: khách quan: () câu ( 0,)

1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
B
D
C
C
D
C

II: : ()
Cõu 1: ()
a) (x,y)=(5, ) ()
b) (x,y)= (5,-2) ()
Cõu 2: ()
2 tự nhiên cần tìm là: a,b ( 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.