De KSCL thang 10 – 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De KSCL thang 10 – 2011, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục cẩm giàng
Trường thcs cẩm đoài

đề Khảo sát chất lượng tháng 10
năm học 2011 – 2012
Môn: Toán 8
gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi : 01 trang)

Câu 1: (2 điểm)

Thực hiện phép tính:
a) 3(x-3) + 2( x+5)
b) (2x- 5)(x- 2) – x(2x- 3)

2)Tính bằng cách hợp lý:
a
b)

Câu 2: (2 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
b)
c

Câu 3: (2 điểm)

Tìm x biết:
2x -15 = 9
(x+4)(x-3) –x(x-2) = 16

Câu 4: (3 điểm)
Cho tam giác MNP cân tại M, trung tuyến NA, PB. Trên tia đối tia AN lấy điểm C sao cho AC = AN, trên tia đối tia BP lấy điểm D sao cho BD = BP. Chứng minh:
Tứ giác MNPC và MDNP là hình bình hành.
Ba điểm D,M,C thẳng hàng.
Tứ giác CDNP là hình thang cân.

Câu 5: (1 điểm)
Cho x+ y = 5 và xy = 1.
Tính x2+y2, x3+y3 và x5+y5
—– Hết —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.