Đề KSCL lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 11 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KSCL lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề KSCL lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn vtMA + 2.vtMB = vtCB, chọn phương án đúng.
A. M là đỉnh của hình bình hành ABMC
B. M là trung điểm cạnh AC
C. M là trọng tâm của tam giác ABC
D. M là trung điểm cạnh AB
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các mệnh đề sau, mênh đề nào sai?
A. Phép quay tâm O góc quay 90 độ và phép quay tâm O góc quay –90 độ là hai phép quay giống nhau
B. Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O, góc quay 180 độ
C. Qua phép quay Q(O; Φ) điểm O biến thành chính nó
D. Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O, góc quay –180 độ
+ Công thức nào sau đây đúng với mọi số thực a, b?
A. cos(a + b) – cos(a – b) = 2sinasinb
B. cos(a + b) – cos(a – b) = 2sinacosb
C. cos(a + b) – cos(a – b) = 2cosasinb
D. cos(a + b) – cos(a – b) = -2sinasinb

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.