Đề KSCL lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Phạm Công Bình – Vĩnh Phúc

Sau đây kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KSCL lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Phạm Công Bình – Vĩnh Phúc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề KSCL lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Phạm Công Bình – Vĩnh Phúc gồm 6 mã đề, mỗi mã đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau
B. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ 0
C. Tổng của hai vectơ khác vectơ 0 là 1 vectơ khác vectơ 0
D. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ khác vectơ 0 thì 2 vectơ đó cùng phương với nhau
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của cạnh AB, M thuộc cạnh AB sao cho vtMA + 3.vtMB = 0
a. Chứng minh vtMC + 2.vtMI = 3.vtMG
b. Giả sử điểm N thỏa mãn vtAN = x.vtAC. Tìm x để ba điểm M, N, G thẳng hàng
+ Cho số gần đúng a = 2841275 với độ chính xác d = 300. Hãy viết số quy tròn a.
A. 2842000
B. 2841200
C. 2841300
D. 2841000

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.