Đề KSCL học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi HK1 Toán 11 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KSCL học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KHODETHI.ORG giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối lớp 11 nội dung đề KSCL học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc, đề thi có mã đề 135 gồm 2 trang, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút, đề được biên soạn theo cấu trúc trắc nghiệm kết hợp tự luận, phần trắc nghiệm gồm 12 câu, chiếm 3 điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 7 điểm, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các mã đề 135, 286, 193, 948.

Trích dẫn đề KSCL học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc:
+ Trong ngân hàng đề có 6 câu hỏi dễ, 5 câu hỏi trung bình và 3 câu hỏi khó. Một đề thi gồm có 6 câu hỏi được chọn từ các câu trong ngân hàng đề đã cho.
a) Hỏi có tất cả bao nhiêu đề thi khác nhau nếu trong đề có 3 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó.
b) Nếu các câu hỏi trong đề thi được chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong đề thi có đủ ba loại câu hỏi sao cho số câu dễ và câu trung bình bằng nhau.
+ Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi 3 trong 5 điểm đã cho?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là trung điểm SA, điểm N thuộc đoạn SD sao cho NS = 2ND, I là giao điểm của MN với AD.
a) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (BMN) với mặt phẳng (ABCD).
b) Gọi J là giao điểm của CD với BI. Xác giao tuyến của mặt phẳng (BMN) với mặt phẳng (SCD), từ đó suy ra thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (BMN).
c) Gọi K là giao điểm của BI với AC. Chứng minh BM // KN.

Hỏi và đáp