De KSCL dau nam toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về De KSCL dau nam toan 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hà Lâm ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Họ tên: ………………………………………… NĂM HỌC 2015 – 2016
Lớp:…………… MÔN: TOÁN _ 8
Thời gian: 45 Phút.
Điểm:

Lời phê:
Người ra đề:

Nguyễn Thị Bích Thủy

Câu 1: (0,)Thu thức tìm bậc của đơn thức thu được.
Câu 2: (0,) Tìm ba thức đồng dạng với đơn thức 2x2yz.
Câu 3: (1,5đ) Cho hai đa thức: f(x) = 9 + 4x -2×3 + x2
g(x) = 2×2 – 9 + 2×3 – 3x
Sắp xếp các đa thức sau theo luỹ thừa giảm dần của biến?
Tính tổng f(x) + g(x)?
Câu 4: (0,) Tính
Câu 5: (1đ) Tính nhanh: a) 992 b) 1012
Câu 6: (0,) Cho tam giác ABC, biết = 450, = 600. Tính đo góc C.
Câu 7: (0,75đ) Tam giác ABC vuông tại B có AB = 6cm, BC = 8cm. Tính độ dài cạnh AC?
Câu 8: (0,75đ) Cho tứ giác ABDC có: = 450, = 1000, = 1150 . Tính đo cúa góc C?
Câu 9: (0,) Cho tứ giác ABCD như hình vẽ bên.
Tứ giác ABCD có phải là hình thang cân không? Vì sao?

Câu 10: (2đ) Cho tam giác ABC cân tại A , Chứng minh rằng BH = CK và .
Câu 11: (0,) Chứng tỏ đa thức không có nghiệm.

Bài làm:

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL – TOÁN 8
Năm học: 2015 – 2016

Câu
Đáp án
Điểm

1
Thu gọn được: x8y4 bậc của đơnthức là 12
0,25
0,25

2
Tìm đúng và đủ 3 đơn thức (mỗi đơn thức 0,25đ)
0,75

3
a) sắp xếp:

b)
0,25
0,25

1

4
Tính:
=

0,75

5
Tính nhanh: a) 992 = (100 – 1)2 =1002 – 2.100.1 + 12
= 10000 – 200 +1 = 9801
b) 1012 = (100 + 1)2 =1002 + 2.100.1 + 12
= 10000 + 200 +1 = 10201

0,25
0,25
0,25
0,25

6
Áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác tính được
0,75

7
Tam giác ABC vuông tại B, áp dụng định lí Pytago, ta có:
AC2 = AB2 + BC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100 =>AC = 10 (cm)

0,75

8
Áp dụng định lí tổng các góc của tứ giác tính được
0,75

9
Tứ giác ABCD có , mà hai góc ở vị trí trong cùng phía =>AB//CD => ABCD là hình thang.
Lại có =>hình thang ABCD là hình thang cân

0,5
0,25

10
vẽ hình đúng

Xét hai tam giác ABH và ACK có:
góc A chung
AB = AC (vì cân tại A)
=>
=> BH = CK (hai cạnh tương ứng)
(hai góc tương ứng)

0,25

0,25
0,25
0,25
0,5

0,25
0,25

11
Ta có :
mà với mọi và 1 >0 nên với mọi
=>đa thức trên không có nghiệm.
0,25

0,25

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG III – MÔN TOÁN 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.