de kscl dau nam toan 8 ( 09 – 10 ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kscl dau nam toan 8 ( 09 – 10 ), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát chất lượng đầu năm
Môn Toán lớp 8
Thời gian làm bài 45 phút
( Không kể thời gian giao đề )
Câu 1 ( 3 điểm )
Cho biểu thức A =
Rút gọn A
Với giá trị nào của x thì A = 2
Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A đạt giá trị nguyên
Câu 2 (2,5 điểm )
Giải các phương trình sau :
x2 – 8x + 12 = 0

Câu 3 (2 diểm)
Ông của An năm nay hơn An 56 tuổi. Cách đây 5 năm tuổi của ông gấp 8 lần tuổi của An . Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi ?
Câu 4 ( 2,5 điểm )
Cho hình bình hành ABCD. Gọi hình chiếu của A trên CD là E,hình chiếu của A trên BC là F.
CMR : Tam giác AED đồng dạng với tam giác AFB
Hình bình hành ABCD cần có thêm điều kiện gì để tam giác AEC đồng dạng với tam giác AFC ?

Hỏi và đáp