Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Toán 12 trường THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Toán 12 trường THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Toán 12 trường THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh mã đề 132 được biên soạn theo hình thức tương tự như đề thi THPT Quốc gia với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, kỳ thi được tổ chức vào ngày 16/09/2018. Nội dung kiểm tra hướng đến gồm: nội dung chương trình Toán 11, chủ đề khảo sát và đồ thị hàm số, khối đa diện và thể tích. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Toán 12 trường THPT Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên đoạn [a;b]. Ta xét các khẳng định sau:
(1) Nếu hàm số y = f(x) đạt cực đại tại điểm x0 ∈ (a;b) thì f(x0) là giá trị lớn nhất của f(x) trên [a;b].
(2) Nếu hàm số y = f(x) đạt cực đại tại điểm x0 ∈ (a;b) thì f(x0) là giá trị nhỏ nhất của f(x) trên [a;b].
(3) Nếu hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x0 và đạt cực tiểu tại điểm x1 (x0, x1 ∈ (a;b)) thì ta luôn có f(x0) > f(x1).
Số khẳng định đúng là?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hai đường thẳng cố định a và b chéo nhau. Gọi AB là đoạn vuông góc chung của a và b (A thuộc a, B thuộc b). Trên a lấy điểm M (khác A), trên b lấy điểm N (khác B ) sao cho AM = x, BN = y, x + y = 8. Biết AB = 6, góc giữa hai đường thẳng a và b bằng 60 độ. Khi thể tích khối tứ diện ABNM đạt giá trị lớn nhất hãy tính độ dài đoạn MN (trong trường hợp MN = 8).
+ Cho hàm số y = (x + 1)/(2 – x). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (-∞;2) ∪ (2;+∞).
C. Hàm số đã cho đồng biến trên R.
D. Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.