ĐÊ KS TOÁN 8 (Tháng 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐÊ KS TOÁN 8 (Tháng 2), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT VĨNH YÊN
Trường THCS TÍCH SƠN
Ngày thi: ………………….
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 2
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 2011 – 2012
(Thời gian: 60 phút không kề giao đề)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Viết vào bài thi chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Trong các phương trình sau đâu là phương trình bậc nhất:
A) 0x+3=3 B) C) D) 2×2+3=9
Câu 2: Phương trình 2y + m = y – 1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng:
A) 3 B) 4 C) – 4 D) 8
Câu 3: Phương trình (2x – 3)(x + 2) = 0 có tập nghiệm S là:
A) ; -2 B) -2; 3 C) D) – 2
Câu 4: Cho tam giác ABC ,đường thẳng d//BC và cắt AB và AC lần lượt tại M,N tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau :
A) = B) = C) = D) =
Câu 5: x = 1 là nghiệm của phơng trình:
A. 3x +5 = 2x +3 ; B. – 4x -5 = -5x – 6; C. x+1 = 2(x+7). D. 2(x-1) = x-1;
Câu 6: Hai đchéo của một hình thoi có độ dài là a và b thì diện tích của hình thoi là:
A. ab ; B. a+b ; C. ; D. 2ab .
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (3 đ) Giải các phương trình sau:
a) 11 – 2x = x – 1 x2 – 4 – (x-2)(2x-5)=0
b)
Câu 8:(3 điểm) Cho hình thang ABCD (AB//CD ).Gọi giao điểm hai đường chéo AC,BD
là O. Biết OA=4cm, OC=8cm; AB=5cm.
a) Tính DC.Chứng minh OA.OD = OC.OB
b) Qua O kẻ đường thẳng HK vuông góc AB () Tính
c) Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD,BC lần lượt tại E,F
chứng minh rằng : + =1
Câu 9: (1 điểm ) Giải phương trình sau.
x3 –9×2+19x – 11 = 0

…………..Hết……………

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – TOÁN 8 (Tháng 2)
I. Trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

B
B
A
C
D
C

II. Tự luận: (7điểm)

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 7
(3 đ)
a) 11- 2x = x – 1
3x = 12

x = 4 Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = 4
1

b) x2- 4 – (x-2)(2x-5)=0
( (x-2)(x+2) –(x-2)(2x-5)=0
((x-2)(x+2-2x+5)=0
((x-2)(-x+7)=0
( x-2=0 hoặc –x+7=0
1) x-2=0 (x=2
2) –x+7=0 (x=7
Vậy tập nghiệm pt S=2; 7
b) (1)
ĐKXĐ
(1)(

( 2×2-6x=0
(x=0 hoặc x=3(loại)
Vậy pt có nghiệm x=0

0,25

0,75

Câu 8: Vẽ hình đúng cho 0,25đ

0,5

a) Do AB// CD theo hệ quả định lý ta lét ta có

10 cm

0,5

Từ ( =>OA.OD =OC.OB
0,5

b) Tính được =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.