Đề KS HSG T8 THCS Hoằng Phụ 2016-2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KS HSG T8 THCS Hoằng Phụ 2016-2017, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2016 – 2017 (VÒNG I)
Môn: Toán. Thời gian: 150 phút
Đề bài
Bài I(4 ) Cho biểu thức:

Tìm điều kiện xác định và rút gọn A.
Tìm x để .
Cho x 0 Tìm giá trị nhỏ nhất của A
Bài II(4 điểm)
Giải phương trình:a, ( x – 1)3 – (x – 3)3 = 98
b.
2. Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
x2 – 2x – 11 = y2
III. (6 )
a. Chứng minh rằng: Nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì:
A = 3n + 2014 + 2012p2 là hợp số với mọi n N
b. Cho 3 số a;b;c khác 0 và đôi một khác nhau thỏa mãn a + b + c = 0
Tính giá trị biểu thức Q =
Tìm x;y;z: để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị đó
B = 2×2 +2y2 + z2 + 2xy – 2xz – 2yz – 2x – 4y
Bài IV(6 điểm)
1. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Lấy điểm M nằm trên đoạn HB, điểm N nằm trên đoạn HC sao cho . Chứng minh:
a. Tam giác AMN cân.
b. .
2. Cho hình chữ nhật ABCD và điểm M không nằm trong hình chữ nhật. Chứng minh MA2 + MC2 = MB2 + MD2.
Tìm quỹ tích điểm M sao cho MA + MC = MB + MD
(Hết)
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Hướng dẫn chấm đề thi chọn HSG dự thi cấp tỉnh năm học: 2011-2012
(vòng I). Môn: Toán
câu
Đáp án
Điểm

Bài I
(2điểm)
+) điều kiện xác định và
+) rút gọn A

Vậy

0,5
0,5

0.5

0,5

2. (2 điểm)

Vậy x >-1 hoặc và thì

0,25

0,5

0,5

0,5

0.25

Bài II
(2,5 điểm)
+) điều kiện
+) dùng hằng đẳng thức, tách các phân thức đưa phương trình về dạng:

hoặc
*) (thỏa mãn)
*) (chứng tỏ phương trình vô nghiệm). Vậy phương trình có nghiệm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Bài III
(3 điểm)
với mọi x
Dấu “=” xảy ra khi x = 0
Vậy giá trị nhỏ nhất của M = -1 tại x = 0.

Với mọi x
Dấu “=” xảy ra khi x = 4

Vậy giá trị nhỏ nhất của M = 1 tại x = 4.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

(2 điểm)
vì là 3 số tự nhiên liên tiếp nên có 1 số chia hết cho 3chia hết cho 3
– Nếu thì vế trái chia hết cho 3 còn vế phải không chia hết cho 3 (vô lí) b = 0.
Thay b = 0 vào ta tìm được a = 3.
Vậy a = 3 và b = 0.

0,5

0,5

0,5
0,5

Bài IV

1.(2 điểm)

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

2.(1,5 điểm)
Theo câu 1:
Mặt khác:
Chia từng vế (4) cho (5) ta được

0,5

0,5

0,5

câuV
(3đ)

(2,5 điểm).
Gọi AM cắt EC tại K. trên đoạn MK lấy điểm I sao cho
MI = MA = 6cm
vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.