de KS giua ky I Toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về de KS giua ky I Toan 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nga thanh
Lớp: 7 …
Họ và tên:…………….………..
Thi khảo sát chất lượng giũa học kỳ i
môn: Toán 7
Thời gian làm bài 60’
Ngày kiểm tra: 29/10/2009

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
Câu 1: Tính
a. b. c
Câu 2: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần: 2,5; ; 0; – 0,25; 1
Câu 3: Tìm x biết:
a. b. c.

Câu 4: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, 2 chi đội 7A và 7B đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của hai chi đội lần lượt tỉ lệ với 9 và 7. Hãy tính số kg giấy vụn mỗi chi đội thu được?

Câu 5: Cho hình vẽ bên, biết a//b.Tính số đo x?

Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
đáp án và hướng dẫn chấm
Câu
Nội dung
Điểm

1
a.
b.
c
1 điểm

1 điểm

1 điểm

2
2,5; ; 0; – 0,25; 1
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: – 0,25; 0; 1; 2,5;

1 điểm

3
a.
b.
c. hoặc
*
*
1 điểm

1 điểm

1 điểm

4
Gọi x, y lần lượt là số kg giấy vụn của chi đội 7A, 7B.
Theo bài ra ta có:
Vì số giấy vụn của hai lớp lần lượt tỉ lệ với 9 và 7 nên ta có:
áp dụng tính chất ta có:
=>
Vậy lớp 7 A thu được 67,5 (kg), lớp 7B thu được 52,5(kg)

5
Kẻ đường thẳng c đi qua O và // với a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.