đề kỉtm tra 1 tiết số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kỉtm tra 1 tiết số học 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Xuân Quan
Họ và tên: ……………….
Lớp: 6C

Ngày…..,tháng…..,năm 2015
KIỂM TRA
Môn : Toán
Thời gian: 45phút

ĐỀ SỐ 2
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm)
Bài 1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp

Câu
Đúng
Sai

a) 22 . 2 = 23

b) 42 : 22 = 22

c) 52 . 53 = 56

d) 1 ; 2 ; 3 ; 4 ( N*

Bài 2: Khoanh tròn trước đáp án đúng

Số phần tử của tập hợp B= 3;7;11;15;………;147;151 là:
A. 35 B. 36
C. 37 D. 38
b) Tổng của tất cả các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là:
A. 246 500 B. 256 550
C. 247 500 D. 247 550
c) Số 1010 trong hệ nhị phân có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân:
A. 10 B. 12
C. 14 D. 16
d) Số la mã XXXIV có giá trị là :
A. 34 B. 24
C. 36 D. 26
e) Kết quả của phép trừ 123 456 cho 99 999 là :
A.12 346 B. 12 346
C. 13 346 D. 23 457
f) Số bị chia là 600, số chia là 27 thì số dư là :
A. 6 B. 7
C. 16 D. 17

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7,5 điểm)

Bài 1: Tính giá trị biểu thức ( tính nhanh nếu có thể )
a) 204 – 84 : 12 ; b) 56 : 53 + 23 . 22 ;
c) 20 – [30 – (5 – 1)2] .

Bài 2: Tìm x, biết
a) 70 – 5 . (x – 3) = 45 ; b) 12 . (x – 5) = 0 ;
c) 4x : 4 = 64

Bài 3:
a) So sánh hai sô tự nhiên A và B biết :

A = 275 và B = 2433 ;
b) Tính nhanh:
C = (2 + 4 + 6 + … + 100) . ( 35 . 555 – 175 . 111) ..

c) Tính số chữ số cần phải dùng để đánh số cho một quyển sách dày 444 trang.

Hỏi và đáp