de kiemtratoan8 chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kiemtratoan8 chương III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ:
Tên chủ đề (nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL

CHỦ ĐỀ 1 :
TỪ VỰNG

-Nhận biết về phép tu từ nói quá

-Hiểu về tác dụng của phép tu từ nói quá

Câu số
Số điểm

Câu 1
SĐ:1,0

Câu 1
SĐ:1,0

SC: 1
SĐ:2,0đ

CHỦ ĐỀ 2 : 
NGỮ PHÁP

-Nhận diện được quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép

-Hiểu được cách sử dụng dấu câu và quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu

-Phân tích được câu ghép.

-Viết được một đoạn văn theo chủ đề có sử dụng câu ghép và dấu câu.

Câu số
Số điểm

Câu 2
SĐ:1,0

Câu 2
SĐ: 1,0

Câu 2
SĐ; 1,0

Câu 3
SĐ: 5,0
SC:2
S Đ: 10,0

-Tổng số câu:
-Tổng số điểm:
-Tỉ lệ..%
Số câu 2
Tổng số điểm 2,0
Tỷ lệ :20%
Số câu: 2
Tổng số điểm: 2,0
Tỷ lệ: 20%
Số câu: 2
Tổng số điểm 6,0
Tỷ lệ:60%
-TSC: 3
-TSĐ: 10
Tỷ lệ:100%

Họ và tên:……………………………….. KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
Lớp: 8 Thời gian: 45 phút

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ BÀI:
Câu 1 (2đ): Xác đinh biện pháp tu từ trong câu thơ sau và phân tich tác dụng của biện pháp tu từ đó?:
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
Câu 2 ( 3đ)):
a.Hãy sử dụng dấu câu (có kèm theo viết hoa hoặc không viết hoa) thích hợp vào câu văn sau(1đ)
Nguyễn Dữ có truyền kì mạn lục ghi lại một cách tản mạn các câu chuyện lạ được lưu truyền trong dân gian.
b.Phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu ghép sau và chỉ ra quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép (2đ)
– Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi.
– Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy và tôi cũng buồn lắm.

( Trích “Lão Hạc“ Ngữ văn 8 tập I)
Câu 3 (5đ): Hãy viết một đoạn văn nêu rõ tác hại của thuốc lá có sử dụng ít nhất 2 câu ghép và các dấu câu?
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.