de kiemtra hinh lop9 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiemtra hinh lop9 chuong 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Bài tập trắc nghiệm
Khoanh tròn chỉ một chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Cho tam giác DEF có góc D = 900, đường cao DI.
sin E bằng:
A. DE/EF B. DI/DE C. DI/EI
tan E bằng:
A. DE/DF B. DI/EI C. EI/DI
cos F bằng:
A. DE/EF B. DF/EF C. DI/IF
cot F bằng:
A. DI/IF B. IF/DF C. IF/DI
Bài 2: Trong tam giác ABC có AB = 12cm, ABC = 400, ACB = 300, đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, AC.
Bài 3: Dựng góc nhọn biết . Tính độ lớn góc .
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 3cm, AC = 4cm.
Tính BC, góc B, góc C.
Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác đó.

ĐÁP ÁN:
Bài 1:
a). B b). B c). B d). C
Bài 2:
Trong tam giác vuông ABH có: sin B = AH/AB
sin 400 = AH/12
AH = 12.sin 400 7,71
Trong tam giác vuông ACH có: sin C = AH/AC
sin 300 = 7,71/AC
AC 7,71/ sin 300 = 7,71/0,5 = 15,42
Bài 3:
Cách dựng:
Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị.
Dựng tam giác vuông OAB có: góc O = 900, OA = 2, AB = 5.
Ta có: góc OBA = .
Chứng minh:
Trong tam giác vuông OBA có: sin = sin OBA = OA/AB = 2/5 => 23035’
Bài 4:

Áp dụng đ/l Pitago trong tam giác vuông ABC, ta có:

sinB = AC/BC = 4/5 = 0,8 => B 5308’
sinC = AB/BC = 3/5 = 0,6 => C 36052’ (hoặc C = 900 – B)
Ta có: AE là phân giác của góc A

Tứ giác AMEN có: A = M = N = 900 =>tứ giác AMEN là hình chữ nhật.
Lại có: AE là phân giác của góc A =>AMEN là hình vuông.
Trong tam giác vuông BME có: sinB = ME/EB
sin5308’ = ME/15/7
ME = sin5308’.15/7 1,71
Chu vi hình vuông AMEN: PAMEN = ME.4 6,86 cm.
Diện tích hình vuông AMEN: SAMEN = ME2 2,94 cm2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.