Đề kiểm tra viết chương I Đại số 7 có Ma trận và đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra viết chương I Đại số 7 có Ma trận và
đáp án
, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:…../……/2009
Ngày giảng:…../……/2009
GV dạy: Ngô Minh Tuyến – Trường THCS Phù Ninh

Tiết 22: Kiểm tra viết chương I

I- Mục tiêu:
1- Về kiến thức:
– Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của hs.
– Kiểm tra các kiến thức về dạng bài tập: Tìm số chưa biết trong TLT, trong dãy tỉ số bằng nhau, giải toán về tỉ số, chia tỉ lệ ,thực hiện các phép tính trên R
2- Về kỹ năng:
– Rèn kĩ năng tìm số chưa biết trong TLT, trong dãy tỉ số bằng nhau, giải toán về tỉ số, chia tỉ lệ ,thực hiện các phép tính trên R
– Kiểm tra kĩ năng tính toán, cách trình bày.
3- Về tư duy thái độ:
– Có thái độ nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra
– Phát triển tư duy lôgíc cho HS
II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
Giáo viên: Đề kiểm tra cho HS
Học sinh: Ôn tập và chuẩn bị giấy kiểm tra.
III- Tiến trình dạy học:
1. Tổ chức: 7A: ……../ ……………………………………………………
2. Kiểm tra: GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của HS
3. Bài mới: Kiểm tra viết chương I

A- Thiết kế ma trận đề kiểm tra:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tỉ lệ thức
1
1

1
1

1
1

3
3

Thực hiện các phép tính trên R

1
2

1
2
2
4

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

1
2
1
2

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

1
1
1
1

Tổng cộng
1
1
2
3
4
6
7
10

B. Đề bài:
I- Phần trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Từ tỉ lệ thức ( với a, b, c, d ( 0) ta có thể suy ra:
A)
B)
C)
D)

Câu 2: Tìm x biết:
A) x = 5
B) x = 6
C) x = 7
D) x = 8

Câu 3: Từ các cặp tỉ số nào sau đây lập được tỉ lệ thức ?
A ) 3 : 10 và 2,1 : 7 B ) 6 : 15 và 3 : 7
C ) và 0,9 : 0,5 D ) 2,1 : 7 và 3 : 0,3
II- Phần tự luận: ( 7điểm)
Bài 1: ( 2 điểm )
Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý ( nếu có thể)
a) b)
Bài 2: ( 2điểm )
Tìm x biết:
Bài 3: ( 2 điểm )
Hưởng ứng phong trào kế hoạc nhỏ của đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được ?
Bài 4: ( 1 điểm )
Hãy so sánh: 2300 và 3200 ?

C. Đáp án và thang điểm:
I- Phần trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )
Câu
Đáp án đúng

1
C

2
D

3
A

Hỏi và đáp