Đề kiểm tra tự chọn toán 9 HKII năm học 2005 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra tự chọn toán 9 HKII năm học 2005, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Đức Hòa Thượng
Lớp : 9
Họ và tên :

ĐIỂM
Lời phê của gv
Ngày Tháng 12 năm 2008
KIỂM TRA 15 /
Môn : TỰ CHỌN TOÁN 9

A/ Phần trắc nghiệm (4đ)
Câu 1 : Cho hàm số y= f(x) Tính f(0) là :
A. –1 B . 0 C .0,5 D . –0,5
Câu 2 : Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất
y = – 5×2 + 1
y = 2×2 + 1
y = – 5x +1
y = 2×2 +3
Câu 3: Điền vào các chỗ trống (………) trong bảng sau ( R là bán kính đường tròn , d là khoảng cách từ tâm đến đường tròn)
R
d
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm
6cm
4cm
3cm
. . . . . .. . . .
7cm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiếp xúc nhau
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 5cm, AC = 12cm . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng:
A. 13cm B. 6,5cm C. 10cm D.6cm
B/Tự luận (6đ)
Cho hàm các hàm số y = 3x và y = – 2x
a)Vẽ trên cùng một mặt phẳng Oxy đồ thị của các hàm số đã cho.
b) Đường thẳng d song song với trục Oy cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2 , cắt đường thẳng y= 3x và y = – 2x lần lượt ở A va B . T ìm tọa độ các điểm A vàB
Bài làm

Hỏi và đáp