Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Sau đây Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An mã đề 764 được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để hoàn thành đề kiểm tra.

Trích dẫn đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An:
+ Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120 cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Xét đồ thị (C) của hàm số y = x^3 + 3ax + b với a, b là các số thực. Gọi M, N là hai điểm phân biệt thuộc (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại hai điểm có hệ số góc bằng 3. Biết khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng MN bằng 1, giá trị nhỏ nhất của a^2 + b^2 bằng?
+ Giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = |x^3 + 3x^2 − 72x + 90| + m trên đoạn [−5; 5] là 2018. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.