Đề kiểm tra Toán Lớp 6 Huyện Phú Vang – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra Toán Lớp 6 Huyện Phú Vang, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN PHÚ VANG
PHÒNG GD & ĐT
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Lý Thuyết và Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1 : Những phân số sau đây phân số nào không phải là phân số ?(0,5điểm)

Câu 2 : Kết quả phép trừ phân số là:(0,5 điểm)
A. B. C. D.
Câu 3 : Nếu góc A có số đo bằng 250, góc B có số đo bằng 650. Ta nói:(1 điểm)
A. Góc A và góc B là hai góc bù nhau.
B. Góc A và góc B là hai góc kề bù.
C. Góc A và góc B là hai góc phụ nhau.
D. Góc A và góc B là hai góc kề nhau
Câu 4 : a) Thế nào là phân số tối giản ? (0,5 điểm)
b) Khi nào thì xÔy + yÔz = xÔz ?(0,5 điểm)
Câu 5 : Tam giác ABC là gì ?Vẽ một tam giác ABC. (1 điểm)
II. Tự luận:(6 điểm )
Câu 1: Tính nhanh:(1 điểm)

Câu 2 : Tìm một số nguyên x , biết :(1 điểm)
a, b, 16x + 36 = 4 Câu 3 : Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On sao cho
a, Tính: (1 điểm )
b, Tia On là tia phân giác của không? Vì sao? ( 1 điểm )
Câu 4 : Một lớp học có 45 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. Hãy tìm số học sinh giỏi của lớp đó? ( 2 điểm )
Hết
GV coi thi không giải thích gì thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.