de kiem tra toan hoc ki 2 lop 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kiem tra toan hoc ki 2 lop 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN.
Trường THCS Nghĩa Lợi.

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN III
MÔN : TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài : 90 phút

Họ tên học sinh : ……………………………………………………………………. Lớp : ……………………………………………………………
ĐỀ RA :
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm)
Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau :
Câu 1 : Giá trị của biểu thức A = 2x – 3y tai x= 5, y = 3 là :
A. 0
B. 1
C. 2.
D. Một giá trị khác

Câu 2 : Trong các biểu thức sau biểu thức nào không phải là đơn thức :
A. 3x3y2
B. 1 + xy .
C. x2yz.
D. -5xy2

Câu 3 : Tích của hai đơn thức x2y3 và (-6x3y4) là :

A. 6x6y12.
B. x3y.
C. 2x5y7.
D. x5y3.

Câu 4 : Cho các đơn thức :
A. -2x5y3.
B. x3y5.
C. x3y.
D. x5y3

Những đơn thức nào đồng dạng với nhau ?
A. A và B
B. B và D
C. A và D
D. Không có đơn thức nào.

Câu 5 : Thu gọn biểu thức A = 5x3y2 + 3y2x3 – 4x3y2 ta được kết quả làø :
A. x3y2
B. x3y2 + 3 y2x3 ;
C. 4 x3y2 ;
D. – 4 x3y2.

Câu 6 : Cho 2x4y3 + X = – 3 x4y3 đơn tức X là :
A. x4y3 ;
B. 5x4y3 .
C. – x4y3;
D. – 5x4y3;

Câu 7 : Cho tam giác ABC có AB = 5cm, BC = 8cm, AC = 10cm, sắp xếp nào sau đây là đúng :
A.
B.
C.
D.

Câu 8 : Cho tam giác ABC có = 600; 1000. Cách sắp xếp nào sau đây là đúng :
A. AC >BC > AB
B. AB >BC > AC
C. BC >AC > BC
D. AC >AB > BC

Câu 9 : Bộ ba đoạn thẳng nào sau nay không thể là ba cạnh của một tam giác :
A. 2cm ; 4cm ; 6cm
B. 6cm; 9cm; 12cm
C. 3cm ; 4cm ; 4cm.
D. 5cm; 8cm; 10cm

II . PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm) .
Câu 10 : Tính :
a) 2x2y – 7 x2y
b) ab – –

Câu 11 : Cho hai đa thức : A(x) = 2×3 + 2x – 3×2 +1 ; B(x) = 2×2 + 3×3 – x – 5.
Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x)
Câu 12 : Cho tam giác ABC có AB >AC vẽ đường cao AH.
Chứng minh : HB >HC.
Chứng minh : .
Chứng minh góc BAH và góc CAH.

………….. Hết……………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.