De kiem tra toan dai so 8 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về De kiem tra toan dai so 8 chuong 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

n4 – 2n3 – n2 + 2n = n(n3 -2n2 – n + 2)

= nn2(n – 2) – (n -2)

n(n2 – 1)(n – 2) = n(n – 1)(n +1)(n – 2)

n(n – 1)(n +1)(n – 2) là tích 4 số nguyên liên tiếp trong đó phải có một số chia hết cho 2; một số chia hết cho 3 và một số chia hết cho 4

nên n(n – 1)(n +1)(n – 2) 2.3.4 = 24
Kết luận n4 – 2n3 – n2 + 2n 24

De Bai:
Chứng minh rằng n4 – 2n3 – n2 + 2n chia hết cho 24 với mọi n Z

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.