Đề kiểm tra toán cực hay dành cho giáo viên Toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra toán cực hay dành cho giáo viên Toán, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I-Trắc nghiệm (5,0điểm)
Câu 1 : Xem hình dưới đây:

Giá trị (số đo) của x = ………………….

Câu 2 :Hãy điền từ đúng (Đ) hay sai (S) vào ô vuông ở mỗi câu sau:
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân .
Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành .
Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật .
Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình thoi .
Câu 3 : Điền giá trị của x ; y trên hình cho dưới đây , trong đó AB // CD // EF // GH

x = ………… ; y = …………….

Câu 4 :Trong từ “QUI NHƠN” ( kiểu chữ in hoa ) : chữ cái nào là hình có tâm đối xứng là : …………………………………………………………………………………………
Câu 5 : Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết luận đúng
CộtA
Cột B
Kết quả

1-Tứ giác có hai cạnh đối song song , hai cạnh đối kia bằng nhau và không song song
a) là hình thang cân

1 + ……

2 + ……

3 + ……

4 + ……

2-Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
b) là hình bình hành

3- Tứ giác có một góc vuông và các cạnh của nó đều bằng nhau
c) là hình chữ nhật

4- Hình thang có một góc vuông và 2 đường chéo bằng nhau
d) là hình thoi

e) là hình vuông

Câu 6 :Tứ giác nào sau đây là hình không có trục đối xứng :
a) Hình vuông . b) Hình thoi . c) Hình bình hành . d) Hình thang cân
Câu 7 : Hai đường chéo của hình thoi có độ dài lần lượt là 6 cm và 8 cm .
Độ dài mỗi cạnh của hình thoi là :
a) 5 cm . b) 6 cm. c) 7cm . d) 10cm.
Câu 8 : Hình vuông có cạnh bằng 5 cm thì độ dài đường chéo của nó là :
a) 7,5 cm . b) cm. c) 10cm . d) Cả ba đều sai !
II-Tự luận : (5,0điểm)
Cho hình bình hành ABCD sao cho .
Chứng minh rằng : tia phân giác của góc D cắt AB tại trung điểm I của cạnh AB .
b) Các tia phân giác của các góc của hình bình hành ABCD cắt nhau tạo thành tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?
c) Hình bình hành ABCD cần có thêm điều kiện gì để tứ giác EFGH là hình vuông ?

Đề 1
A/ Lý thuyết (2 đ)
Nêu quy tắc chia đa thức cho đơn thức?Cho A = x2 – 3x,B = x .Đa thức A chia hết cho đơn thức B hay không? Vì sao?
B/ BÀI TẬP: (8điểm).
Câu 1: (2 điểm)Tính nhanh
452 + 402 – 152 + 80. 45
Câu 2: (3điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a. 4×2-4y2+x-y
b. x2-3x+2.
Câu3: (2 điểm) Tìm số a để đa thức x3-3×2+5x+a chia hết cho đa thức x-2.
Câu 4 (1đ) : Chứng minh rằng:
a) 109 – 1 999 b) x2 + x + 1 >0 với ( x.

Đề 2
A/ Lý thuyết (2 đ)
Nêu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức?Cho A = 5×2 ,B = x .Đơn thức A chia hết cho đơn thức B hay không? Vì sao?
B/ BÀI TẬP: (8điểm).
Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh
15. 64 + 25.100 + 36.15 + 60.100
Câu 2: (3điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a. 5×2-5y2+x-y
b. x2-5x+4.
Câu3: (2 điểm) Tìm số b để đa thức x3-3×2+5x+b chia hết cho đa thức x-2.
Câu 4 (1đ) : Chứng minh rằng:
a) 109 – 1 chia hết cho 999 b) x2 + x + 1 >0 với ( x.
Câu 1 :Khoanh tròn vào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.