ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 9 KÌ 2 +MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 9 KÌ 2 +MT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PhòngGD&ĐT Văn Bàn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Trường THCS Tân Thượng Môn: TOÁN 9
(Thời gian: 90 phút)

A. TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng (2 điểm)
Câu1/ Trong các phương trình sau , phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?
A . x2 -2x= 0 B. (x+2)(x2 -2x +3) =0 C. 2x -5 = 0 D . 6x – y= 8

Câu2/ Cho hàm số y = 2×2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. y= 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số, vừa là giá trị lớn nhất của hàm số
B. y= 0 là giá trị lớn nhất của hàm số
C. y= 0 là giá trị không xác định
D. y= 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu3/ Điểm M(-1; 2) thuộc đồ thị của hàm số y= ax2. Hệ số a bằng:
A. a= 2 B. a= 4 C. a= 1 D. a= -2

Câu4/ Hình tròn có bán kính 1cm. Diện tích của nó là:
A. .31.4cm2 B. 314cm2 C. .3.14cm2 D. .0.314cm2

Câu5/ Phương trình ax2 +bx +c =0 (a≠0) có hai nghiệm phân biệt khi:
A. a và c cùng dấu B. a và c trái dấu C. = 0 D. pt có 2 nghiệm là : x1= -1 ; x2= -1/2

b) a=1;b=3 ; c= -4
=b2-4ac =32-4.1.(-4)= 9+16 =25 =>=5
=>pt có 2 nghiệm phân biệt x1= -2; x2= ½
KL: pt có hai nghiệm: x1= -2; x2= ½
0.25 đ
0.25 đ
0.5 đ

0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

Câu 11
a)Hàm số y =x2 Xác định đúng 5 điểm
Hàm số y= -x +2. Xác định đúng hai điểm
Vẽ đúng hai đồ thị
b)Đưa về dạng phương trình: x2 + x – 2 =0
Xác định đúng nghiệm của phương trình
Xác định đúng

Hỏi và đáp