Đề kiểm tra toán 9 ĐS chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra toán 9 ĐS chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 7 Ngày soạn :
Tiết 17 Ngày kiểm tra :

KIỂM TRA CHƯƠNG I
I/- MỤC TIÊU :
* Kiến thức : Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức trong chương của HS
* Kỹ năng : Kiểm tra việc vận dụng kiến thức trong chương để giải bài tập.
* Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác, tư duy độc lập.
II/- MA TRẬN :

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Căn bậc hai, hằng đẳng thức

Biết điều kiện để xác định

Vận dụng được hằng đẳng thức

Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1
1

1
2

2
3 30%

2. Các phép tính về căn bậc hai

Hiểu các quy tắc khai phương một tích, chia các căn bậc hai để thực hiện phép tính

Số câu
Số điểm tỉ lệ %

2
2

2
2 20%

3. Các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai

Hiểu được phép đưa thừa số vào trong dấu căn để thực hiện so sánh các căn bậc hai
Vận dụng các công thức biến đổi căn thức để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Số câu
Số điểm tỉ lệ %

1
2
1
2

2
4 40%

4. Căn bậc ba

Hiểu khái niệm căn bậc ba để tính được căn bậc ba của một số.

Số câu
Số điểm tỉ lệ %

1
1

1
1 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
4
5
50%
2
4
40%

7
10
100%

II/- NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA :
Bài 1 : (3 điểm) Tính

Bài 2 : (2 điểm) So sánh
3 và

Bài 3 : (2 điểm)
Tìm x, biết :

Bài 4 : (3 điểm) Cho biểu thức :

Tìm điều kiện của a để biểu thức A có nghĩa.
Rút gọn A

IV/- ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :

Bài
Đáp án
Biểu điểm

Bài 1 a)

b)

c)

1 điểm

điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

Bài 2
Ta có
27 > 12 nên >. Vậy 3 >

2 điểm

Bài 3

1 điểm
1 điểm

Bài 4 a)

b)

a ≥ 0 , a ≠ 1
1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Phụ ghi : Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt được số điểm tương đương

—————————————- Hết ————————————————–

Duyệt của BGH Duyệt của Tổ chuyên môn Người ra đề

Trường THCS Đông Hưng A Kiểm tra 1 tiết
Họ và tên : ………………… Môn : Toán 9 (Phần Đại số) Chương I
Lớp : …… Năm học : 2012 – 2013

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề bài:

Bài 1 : (3 điểm) Tính

Bài 2 : (2 điểm) So sánh
3 và

Bài 3 : (2 điểm)
Tìm x, biết :

Bài 4 : (3 điểm) Cho biểu thức :

Tìm điều kiện của a để biểu thức A có nghĩa.
Rút gọn A

Bài làm

Hỏi và đáp