đề kiểm tra toán 9 chuong 3 chuẩn hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về đề kiểm tra toán 9 chuong 3 chuẩn hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
Lớp:…………………………….. Nội dung: Chương III – Thời gian: 45 phút (đề 1)
Họ tên:……………………………. (Ngày kiểm tra:……/ 1 / 2013)
Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

Câu I : (2,0 điểm)
Cho phương trình : 2x + y = 5 (1)
1. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) và biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình.
2. Xác định a để cặp số (–1 ; a) là nghiệm của phương trình (1).
Câu II : (3,0 điểm)
1. Cho hệ phương trình : (I) . Không giải hệ phương trình, hãy xác định số nghiệm của hệ (I) dựa vào vị trí tương đối của 2 đường thẳng (d1) và (d2).
2. Giải hệ phương trình sau bằng hai phương pháp cộng đại số và thế :
Câu III : (2,0 điểm)
Giải các hệ phương trình sau :
a) b)
c) d)
Câu IV : (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :
Hai địa điểm A và B cách nhau 32 km. Cùng một lúc xe máy khởi hành từ A đến B, một xe đạp khởi hành từ B về A sau giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy nhanh hơn vận tốc của xe đạp 16 km/h.
Câu V : (1,0 điểm)
Tìm hình chữ nhật có các cạnh nguyên sao cho số đo chu vi bằng 3 lần số đo diện tích.
Đáp án – biểu điểm: (đề 6)
BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu I :
(2,0 điểm)
1.
* Nghiệm tổng quát của phương trình :
* Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình (1) là đường thẳng : y = –2x + 5
* Vẽ đúng đường thẳng y = –2x + 5 :
( Cho x = 0 ( y = 5
( Cho y = 0 ( x =
( Hình vẽ :

2. Cặp số (–1; a) là một nghiệm của phương trình (1).
Ta có : 2.(–1) + b = 5 ( b = 7

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25
0,25

Câu II :
(3,0 điểm)
1. Hệ phương trình có vô số nghiệm vì 2 đường thẳng (d1) và (d2) song song.
2. Giải hệ phương trình
* Bằng phương pháp cộng đại số :

* Bằng phương pháp thế :
( Từ (1) ( x = 2 – 4y (3)
( Thế (3) vào (2) : 4(2 – 4y) – 3y = –11 ( 8 – 16y – 3y = –11
( 8 – 19y = –11
( y = 1
( Thế y vào (3) : x = 2 – 4.1 = –2
* Vậy : Hệ phương trình có nghiệm là

0,5

0,5

0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

0,5

Câu III :
(2,0 điểm)
a)
* Điều kiện : x ( 0 ; y ( 0.
* Đặt
* (thoả đk)
* Vậy : Hệ phương trình có nghiệm duy nhất
b)
* Điều kiện : x ( 0 ; y ( 0.
* Đặt
* (thoả đk)
* Vậy : Hệ phương trình có nghiệm duy nhất
c)
* Điều kiện : x ( 3 ; y ( –2.
* (thoả đk)
* Vậy : Hệ phương trình có nghiệm duy nhất
d)
*
*
* Vậy : Hệ phương trình có nghiệm duy nhất

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Hỏi và đáp