Đề kiểm tra toán 8 PN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra toán 8 PN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Quan Sơn
Trường THCS Sơn Điện
Thực hiện: Nguyễn Phi Nhưng
Gmail: Phinhung1979@gmail.com
Đề kiểm tra chương I hình học 8
Tứ giác
(Thời gian 45 phút)
I.Mục tiêu
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
II.Chuẩn kiến thức kĩ năng.
*Về kiến thức:
-Hiểu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, định lí tổng các góc của một tứ giác bằng 3600
-Hình thang, hình thang vuông, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
-Các khái niệm “đối xứng trục” và “đối xứng tâm”
-Trục đối xứng của một hình và hình có trục đối xứng. Tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứng.
* Về kĩ năng:
-Vận dụng được định lí về tổng các góc của một tứ giác
-Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết để giải các bài toán chứng minh và dựng hình đơn giản.
-Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.
– Vẽ được trục đối xứng của một hình, tâm đối xứng của một hình

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
Ma trận đề kiểm tra chương I hình học 8
Tứ giác
(thời gian 1 tiết)

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Tứ giác lồi: Các định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi. Định lí tổng các góc của một tứ giác bằng 3600
Dựa vào định lí tổng các góc trong một tứ giác để suy ra hai góc đối của hình bình hành

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0

1
1,0
10%

2.Hình thang, hình thang vuông, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

Dựa vào dấu hiệu để nhận biết hình thang cân, hình bình hành, hình thoi
Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác
Vận dụng được định lí về đường trung bình của hình thang
Vận dụng khái niệm, tính chất, dấu hiệu để chứng minh một tứ giác là hình bình hành, hình thoi, hai đoạn thẳng bằngnhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1,0

1
1,0

1
1,5

3
4,0

9
7,5
75%

3. Đối xứng trục và đối xứng tâm. Trục đối, tâm đối xứng của một hình

Vẽ được trục đối xứng của một hình, tâm đối xứng của một hình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5

1
1,5
15%

Tổng số câ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.