DE KIEM TRA TOAN 8 HK I 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KIEM TRA TOAN 8 HK I 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 19 KIỂM TRA TOÁN 8 HKI – 2016
Thời gian 90 phút
A / TRẮC NGHIỆM :
I/ Chọn phương án đúng nhất của mỗi câu sau
Câu 1: Với x = 2 thì giá trị của biểu thức (x + 1)(x – 2) là :
a) 0 b) – 2 c) 3 d) 2
Câu 2:Tập hợp các giá trị của x để x2 = 3x là :
a) b) c) d)
Câu 3: Phân thức nào sau đây bằng với phân thức ?
a) b) c) d)
Câu 4: Trong các hình sau đây hình nào không có trục đối xứng :
a) Hình thang cân b) Hình bình hành c) Hình chữ nhật d) Hình thoi
II/ Câu nào đúng (Đ), sai (S) trong các khẳng định sau :
Câu 1: Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông
Câu 2: Đường trung tuyến của tam giác chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau .
Câu 3: Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật .
Câu 4: Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
II.TỰ LUẬN
Bài1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a)x2 – xy + x – y b)x2 + 4x – y2 + 4 c)2×2+xy –y2
Bài 2:Tìm x:
a) x.(2x – 1) = 2.(1 – 2x) b) (2x-3)2 – (x+1)2 = 0
c) x2 – 22x + 121 = 0d) x.(x-6) – 4x + 24 = 0
Bài 3
Cho biểu thức:
Tìm điều kiện của x để phân thức được xác định.
Rút gọn A. c)Tìm x để A = 3
Bài 4:
Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) có M là trung điểm của cạnh BC . Vẽ MD vuông góc với AB tại D và ME vuông góc với AC tại E
a)Chứng minh : Tứ giác ADME là hình chữ nhật
b)Chứng minh : E là trung điểm của đoạn thẳng AC và tứ giác CMDE là hình bình hành
c)Vẽ đường cao AH của tam giác ABC . Chứng minh : Tứ giác MHDE là hình thang cân
d)Qua A , vẽ đường thẳng song song với DH cắt DE tại K . Chứng minh : HK vuông góc với AC
Bài 5:Cho hai đa thức: và .
Tìm số dư của phép chia đa thức P cho đa thức Q

Gợi ý:

II/ (1 đ) Chọn câu đúng ,sai mỗi câu 0,25 đ :
Câu
1
2
3
4

Kết quả
Đ
Đ
S
Đ

Tự Luận
Bài 1
1a
=(x2 – xy) + (x – y) = x(x – y ) + (x – y ) = (x+1)(x – y)
0,25.2đ

1b
= (x2 + 4x + 4) – y2 = (x+2)2 – y2 = (x +2 +y)(x + 2 – y )
0,25đ

1c
=x2 + x2 +xy –y2 = (x2 + xy) + ( x2-y2) =….=(x+y)(2x-y)
0,25.2đ

Bài 2

Bài 3:

a

ĐKXĐ:

b

c

Bài 4:
/
a) Xét tứ giác ADME có :
+(vuông tại A) (0,25d)
+) (0,25đ)
+) (0,25đ)
là hình chứ nhật ( tứ giác có 3 góc vuông ) (0,25đ)
b)* Xét có :
+. M là trung điểm của BC (gt) (0,25đ)
+(ABCD là hình chữ nhật )
. . . là trung điểm của . . . (0,25đ)
*(0,5đ)
c)Chứng minh tương tự như câu b ta cũng có D là trung điểm của AB
Xét có :
+. . . . là trung điểm của . . . .(chứng minh ở câu b)
+. . . . là trung điểm của . . . .(chứng minh trên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.