Đề kiểm tra toán 7 môn Đại số chương I có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra toán 7 môn Đại số chương I có ma trận, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS THCS Nguyễn Du Kiểm tra 45’
ĐỀ ĐỀ NGHỊ Môn: Đại số – Chương I
( Tháng 10/2016)
I/. Trắc nghiệm: ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Nếu thì x =
A. B. C. hoặc D. Một kết quả khác Câu 2 : Kết quả của phép tính
A. 38 B. 912 C. 98 D.
Câu 3: Làm tròn số 248,567 đến chữ số thập phân thứ nhất
A. 250 B. 248 C. 248,6 D. 248,57
Câu 4: Biểu thức viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
A. 25 B. 26 C. 23 D. 24
Câu 5: Nếu thì ?
A . ; B . ; C . ; D . ;
Câu 6: Kết quả nào sau đây là sai?
A. -5 Q; B. I; C. Q R; D. 7,5(6) Q
II/. Tự luận: ( 7 điểm )
Câu 7: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b)
Câu 8 : (2,25 điểm) Tìm x biết:
a). b).
Câu 9: (2 điểm)
Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Ba lớp 7/1, 7/2, 7/3 trồng được 360 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 4 : 6 : 8
Câu 10: (0,75 điểm) Cho . Chứng minh rằng

Đáp án biểu điểm
I. Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
A
C
A
D
B

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

II .Tự luận
Câu
Đáp án
Điểm

7

0,5 đ

0,25đ

0,25đ

0,5 đ

0,5đ

8
a).
b).

0,25 đ

0,25đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

9
– Gọi số học sinh của lớp 7/1, 7/2, 7/3 lần lượt là x,y,z (x, y,z(N* )
– Theo bài toán ta có và x+y+z=360
– Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

Suy ra:

Vậy: Lớp 7/1 trồng được 80 cây, Lớp 7/2 trồng được 120 cây, Lớp 7/3 trồng được 160 cây
0,25đ
0,25đ

0, 5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

10
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

Mặt khác:

0,25đ

0,5đ

Hỏi và đáp