Đề Kiểm Tra Toán 7 HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề Kiểm Tra Toán 7 HKI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Thi Đề Nghị

KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 7 NĂM HỌC 11-12
Thời Gian :90 phút

Lý Thuyết : (3,5 điểm)
1) Tính (1,5 điểm)

c)

2) (1 điểm)Cho tam giác ABC có số đo các góc tỉ lệ với 2,3,4.Tính số đo các góc của tam giác này
3) (1 điểm)Cho ΔABC= ΔA’B’C’ có AB=5cm,BC=6cm, góc B=500.Em có thể suy ra số đo của Mọi cạnh nào,góc nào của ΔA’B’C’?
II ) Bài Tập : (6,5 điểm)
1)Thực hiện phép tính (1 điểm)

2)(1,5 điểm)
Tìm x biết: a) (0,5 điểm)
b)(1 điểm)
3)(1,5 điểm) Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3,5,7.Chiếu dài cạnh thứ hai hơn chiều dài cạnh thứ nhấtlà 10 cm.Tính chu vi tam giác?

4)(2,5 điểm) Cho tam giác ABC có góc B= góc C.Tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D
a)Chứng minh Δ ABD= Δ ACD
b) Chứng minh AD vuông góc với BC

Giáo Viên : Lê Văn Hiển

Đáp Án:
I)Lý Thuyết : 1) (mỗi câu 0,5 điểm)
c) =6-0,5+0,5=6(0,5điểm)
2)Cho tam giác ABC có số đo các góc tỉ lệ với 2,3,4.Tính số đo các góc
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có:
(0,5 điểm)
Giải ra: Â=400
góc B=600
góc C=800 (0,5 điểm)

3) Cho ΔABC= ΔA’B’C’ có AB=5cm,BC=6cm, góc B=500.Em có thể suy ra số đo của Mọi cạnh nào,góc nào của ΔA’B’C’?
ΔABC= ΔA’B’C’ A’B’=AB=5cm,
B’C’=BC=6cm,
Góc B’= góc B=500(1 điểm)
II) Bài tập :
1)Thực hiện phép tính (1 điểm)

2)Tìm x biết: a)
2x =64:8=8
2x =23
x=3 (0,5 điểm)
b)

3) Gọi a,b,c là 3 cạnh của tam giác .Ta có

Vậy 3 cạnh tam giác là:15cm,25cm,35cm
Chu vi tam giác:15+25+35=75cm(0,5 điểm)
Bài 4: (2,5 điểm)

Hình vẽ : (0,5 điểm)
a) Chứng minh ∆ ADB= ∆ ADC
Ta có:
Góc ADB=1800-(B+BAD)
Góc ADC=1800-(C+BAC)
Mà góc B= góc C,góc BAD= góc BAC
Suy ra :Góc ADB= góc ADC (0,5 điểm)
Xét ∆ ADB và ∆ ADC có:
AD cạnh chung
Góc BAD= góc CAD ( giả thiết ) ;góc ADB= góc ADC (chứng minh trên)
Vậy ∆ ADB= ∆ ADC (g-c-g ) (0,5 điểm)
b) Chứng minh AD vuông góc với BC
Ta có: Góc ADB= góc ADC
Mà ADB+ADC =1800 (0,5 điểm)
Suy ra : ADB=900 Vậy AD vuông góc với BC (0,5 điểm)

ÔN TẬP TOÁN 7 HKI 2011-2012
Đại Số:

Bài 1: Thực hiện các phép tính
1)
2)
3)
4)
5)
Bài 2: Thực hiện các phép tính
1) 2)
3)40-9. 4)-8.
Bài 3: Tính :
1) 2)
3) 4)
Bài 4:Tìm x biết:
1) 2)
3) 4) 5) 6)
Bài 5 : Tìm x biết :
1) 2) 3)
4) 5) 6)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.