đề kiểm tra toán 7 chương 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề kiểm tra toán 7 chương 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Đông Hưng A
Họ và tên:………………………………….
Lớp: 7/…
Kiểm tra môn Toán (phần Đại số Chương 3)
Thời gian: 45’

Điểm
Lời phê của thầy

Đề bài
I. Trắc nghiệm : ( 2đ)
Kết quả thống kê số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau:
Số từ sai của một bài
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai
6
12
0
6
5
4
2
0
5

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
1. Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 36 ; B. 40 ; C. 38
2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê là:
A. 8 ; B. 40 ; C. 9
3. Mốt của dấu hiệu là :
A. 1 B. 8 C. 12
4. Số trung bình cộng là ( làm tròn dến hàng đơn vị) :
A. 3 B. 4 C. 1 số khác
II. Tư luận: ( 8đ)
Câu 1: Nêu các bước tìm số trung bình cộng của dấu hiệu.Viết công thức và giải thích các kí hiệu.

Câu 2: Giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại nh sau:
10
5
9
5
7
8
8
8
9
8
10
9
9
9
9
7
8
9
8
10
10
9
7
5
14
14
5
8
8
14

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng “tần số“ và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.