đề kiểm tra toán 7 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề kiểm tra toán 7 chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên: ……………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp: ……………… MÔN TOÁN ĐẠI 7
Đề1

I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng
1/ thì m = ?
a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 2
2/ Biết a.c = b.d thì tỷ lệ thức nào sai.
a/ b/ c/ d/
3/ an.a2 =
a/ an-2 b/ ( 2a)n+2 c/ ( a.a)2n d/ an+2 e/ a2n
4/ 108 : 28 =
a/ 516 b/ 58 c/ 208 d/ 2016
5/ Tập hợp R gồm tập hợp:

a/ Q và Z b/ I và Z c/ Q và I d/ I và N
6/ ?
a/ b/ c/ d/

II/ Tự Luận ( 7đ )
1/ Tính: a/ b/

2/ Tìm x: a/ x : ( 2,14 ) = ( – 3,12 ) : 12 b/ 3x + 7x – 15 = 8,5

3/ Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội. Ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 192 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của 3 chi đội lần lượt tỷ lệ với 9 : 7 : 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được .

Họ Và Tên: ……………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp: ……………… MÔN TOÁN ĐẠI 7
Đề 2

I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng
1/ Kết quả của phép tính : là:
a/ b/ c/ d/
2/ Kết quả của: là:
a/ 9 b/ c/ 1 d/ 3
3/ Tính tỷ lệ thức: ( với a,b,c,d ( 0 ) ta có thể suy ra :
a/ b/ c/ d/
4/ Số 0,(5) được viết dưới dạng phân số là:
a/ b/ c/ d/
5/ = ?
a/ 4 b/ -4 c/ 16 d/ -16
6/ Số 70,995 ( ? ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 )
a/ 70,90 b/ 71,00 c/ 71,90 d/ 70,99

II/ Tự Luận ( 7đ )
1/ Tính:
a/ b/ c/
2/ Tìm x biết:
a/ b/
3/ Tìm 3 số x, y, z biết: và x – y + z = 18

4/ tính giá trị biểu thức :
a/ b/

Họ Và Tên: ……………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp: ……………… MÔN TOÁN ĐẠI 7
Đề 3

I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng

1/ Kết quả đúng của phép trừ : là:
a/ b/ c/ d/
2/ Thương của hai luỹ thừa ( 0,3)10 : ( 0,3)5 là:
a/ 12 b/ 15 c/ ( 0,3)2 d/ ( 0,3)5
3/ Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:
a/ b/ c./
4/ Cho tỷ lệ thức ( với a,b,c,d ( 0 ) ta có thể suy ra :
a/ b/ c/ d/
5/ Cho thì n ( n ( N) bằng:
a/ 8 b/ 4 c

Hỏi và đáp