đề kiểm tra toán 7 choơng 2 (PPCT mới ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra toán 7 choơng 2 (PPCT mới ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường TH và THCS Đông Thọ Ngaøy ……. Thaùng ……naêm……
Họ và tên:……………………………….. Kiểm tra 1 tiết
Lớp 7A Môn: Hình học

Đề bài:
Câu 1: ( 3 điểm )
Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = 10.
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
Hãy biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi x = – 5 ; x = 10.
Câu 2: ( 2 điểm )
Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu , nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 54 000 đ.
Câu 3: ( 2 điểm )
Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo mỗi góc.
Câu 4: ( 3 điểm )
Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Nếu 8 người ( với cùng năng suất như thế ) thì thời gian làm cỏ giảm được mấy giờ.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp