ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 LẦN 1 TUẦN 5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 LẦN 1 TUẦN 5, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PGD & ĐT HUYỆN CAI LẬY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VÕ VIỆT TÂN
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC : 2010 – 2011

MÔN TOÁN : SỐ HỌC 6 – Lần 1

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 : (2.0đ)Tính
a/ b/
c/ d/

Bài 2 : (3,0 đ)
Cho A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30; B là tập hơp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30; C là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30
a/ Viết các tập hợp A, B, C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó
b/ Xác định số phần tử của mỗi tập hợp ?
c/ Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa các tập hơp đó?

Bài 3 : (1.0đ)

Ngày 11/10/2004 vào ngày thứ hai, tính xem ngày 11/10/1947 vào ngày nào trong tuần?

Bài 4 : (3.0đ) Tìm x biết:

a/124 + (118 – x) = 217 b/ 814 – (x – 305) = 712
c/ 2x – 32 : = 48
Bài 5* : (1.0đ)

Muốn viết tất cả các số tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng bao nhiêu chữ số 9.

Hết
Thí sinh được sử dụng các loại máy tính cá nhân đã được BGD& ĐT cho phép.

Hỏi và đáp