DE KIEM TRA TOAN 6 HKII CHUONG PHAN SO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE KIEM TRA TOAN 6 HKII CHUONG PHAN SO, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết : 93
Kiểm tra 45 phút
1. Mục tiêu:
– Kiến thức: Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học về phân số (quy đồng mẫu nhiều phân số, rút gọn phân số, cộng trừ, nhân chia phân số)
– Kỹ năng: Aùp dụng các qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số để thực hiện phép tính, tính nhanh, tính hợp lí các bài toán đơn giản,vận dụng qui tắc chuyển vế, dấu ngoặc để giải toán tìm x, biết làm toán ở dạng trắc nghiệm.
– Thái độ: Rèn luyện tính tự giác, độc lập, cẩn thận, chính xác trong tính toán.
2. Chuẩn bị: – GV: Đề kiểm tra, phấn màu.
– HS: Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập, kiến thức đã học.
3. Chuẩn kiến thức: Phân số bằng nhau; Quy đồng mẫu nhiều phân số, so sánh phân số; Rút gọn phân số, Số đối, số nghịch đảo của phân số; Hỗn số, số thập phân, phần trăm; Thực hiện các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia phân số); Giải toán tìm x .
4. Ma trận đề:

Tên chủ đề
biết
Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Phân số bằng nhau. T/c cơ bản của p.số.
Biết tìm phân số nghịch đảo
Hiểu tính chất cơ bản của phân số
Biết quy đồng mẫu các phân số

câu
TL%
1 câu
0,5đ

2 câu
1,0đ

2 câu
1,0đ

5 câu
2,5 đ = 25%

2. Các phép tính về phân số

Biết cộng, trừ, nhân , chia phân số
Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia p.số để tìm x.
V.dụng tính chất cơ bản của P.nhân ps tính nhanh

câu
TL%

3 câu
3,0đ

3 câu
3,0đđ

1 câu
1,0đ
7 câu
7đ =70%

3. Hỗn số, số thập phân , phần trăm.

Biết đổi hỗn số về phân số

Số câu
TL%

1 câu
0,5đ

1 câu
0,5 đ = 5 %

cââu

1 câu
0,5 điểm
5%
6 câu
4,5 điểm
45%
5 câu
4,0 điểm
40%

13 câu
10 đ

5. Nội dung đề
A- Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Phân số tối giản của: là:
A B. C. D.
Câu 2. Số thích hợp cần điền vào ô vuông của là:
A. -50 B. 10 C.15 D. 50
Câu 3: Phân số lớn nhất trong các phân số: là :
A. B. C. D.
Câu 4: Số nghịch đảo của là :
A. B. C. D. -12
Câu 5: Cho các phân số BCNN của các mẫu là:
A. 24 B. 48 C. 192 D . 128
Câu 6: Viết hỗn số dưới dạng phân số :
A. B. C. D.
B. Tự luận: (7,0 điểm).
Bài 1. (3,0 đ) Thực hiện phép tính :
a) ; b) ; c) 0,25 : (10,3 – 9,8)
Bài 2. (3,0). Tìm x, biết :
a) : x = 13 ; b) c.
Bài 3(1,0đ). Tính nhanh:
A =
6. Đáp án và biểu điểm :
A. Trắc nghiệm. Mỗi câu đúng 0.5 điểm.

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.