De kiem tra toan 6 de 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về De kiem tra toan 6 de 18, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

sở gd …………………………………. đề kiểm tra định kì
trường thcs …………………….. môn : Số học
Ts6 69.2 tiết ( theo ppct 69
thời gian : 45 phút

I, Trắc nghiệm : Câu 1: Khoan tròn vào chữ cái đứng trước phép tính đúng
A. (-3 ). (-5 ) =( -15 )
B. 62 = ( -6 )2
C. 15. ( -4) = ( -15 ). 4
D. ( -12 ). 7 = -( 12.7 )
E. Bình pgương của một số đều là số dương.
G. ( -4 ). ( -5 ). ( -6 ) = 120

Câu 2: Điền đúng ( Đ ), sai ( S ) vào ô trống.
a, a = – ( -a )

b, a = – -a

c, x = 5 => x =5

d, x = -5 => x = -5

e, 27. ( 17 – 5 ) = 27 – 17 – 5

h, với a ( Z thì -a < 0

II, Tự luận
Câu 1: Thực hiện phép tính.
a, (-5). 8. (-2). 3
b, 125 -(-7) + 32 – (48 + 3)
c, 3. (-4)2 + 2. (-5) – 20
d, [ 93 -( 20 -7)] : 16

Câu 2: Tìm các số nguyên x biết

a, 2x- 32 = 28
b, | x – 2 | = 3

Câu 3: Cho hai tập hợp A=[3;-5;7]; B = [-2; 4;-6;8]
a, Có bao nhiêu tích a.b,(a (A,b (B) được tạo thành.
b,Có bao nhiêu tích là bội của 6, bao nhiêu tích là ước của 20.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.