de kiem tra toan 6 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra toan 6 chuong 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy: 21/ 02/ 2012
Tiết 49: Đề kiểm tra chương III
I.Mục tiêu:
-Đánh giá lại quá trình học tập của học sinh
-Nắm bắt tình học tập của học sinh để có phương pháp dạy học thích hợp
-Phát hiện các chỏ hỏng kiến thức của học sinh để luyện tập thêm
II.Chuẩn bị
Gv: Đề kiểm tra đã đánh máy
Hs: +Ôn tập kiến thức đã học chương III
+ Thước, máy tính casio (hoặc máy tính khác có chức năng tương đương
III.Đề bài
đề a
Câu 1: ( 1đ) Dấu hiệu là gì?
Câu 2: (1,5đ) Muốn vẽ biểu đồ của một đoạn thẳng ta thực hiện theo Những bước nào?
Câu 3: (7,5đ) Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
10 5 8 8 9 7 8 9 14 8
5 7 8 10 9 8 10 7 14 8
9 8 9 9 9 9 10 5 5 14

1.Dấu hiệu ở đây là gì ?
2. Lập bảng “tần số”, tính số trung bình cộng, tìm mốt và nhận xét.
4.Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
đề b
Câu 1:(1đ) Giá trị của giấu hiệu là gì ?
Câu 2:( 1,5) Dựa vào bảng “tần số” , ta có thể tính số trung bình cộng của một dấu hiệu, tính theo Các bước nào ?
Câu 3:( 7,5) Số cân nặng của 20 học sinh (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
32 36 30 32 32 36 28 30 31 28
32 30 32 31 31 45 28 31 31 32

1.Dấu hiệu ở đây là gì ?
2. Lập bảng “tần số” và nhận xét, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

4.Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Đáp án và biểu điểm
Đề A
Câu 1: Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm, tìm hiểu (1đ)
Câu 2: (1,5 đ) Dựng hệ trục toạ độ, trục hoành biểu diển các giá trị, trục tung biểu diển tần số n. Xác định các điểm có toạ độ là cặp số gồm giá trị và tần số . Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ
II.Phần tự luận (7,5 đ)
1, Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài tập của hs (1đ)
2, Bảng tần số (2đ)
Thời gian (x)
Tần số (n)
Các tích (x.n)

5
7
8
9
10
14
4
3
8
8
4
3
20
21
64
72
40
42

N= 30
Tổng:259

Nhận xét: (1,5đ)
-Thời gian làm bài tập nhanh nhất 5 phút. Thời gian làm bài tập chậm nhất 14 phút. Số đông các bạn đọc đều hoàn thành bài tập trong khoảng 8 đến 10 phút. Có 30 giá trị tuy nhiên có 6 giá trị khác nhau
3, Số trung bình cộng (1đ) .Mốt của dấu hiệu: (1đ) M0 = 8 và M0 = 9
4, Vẽ biểu đồ (1đ)
Đề B
Câu 1: Số TBC thường làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi so sánh các dấu hiệu cùng loại ( 1đ )
Câu 2: Nhân từng giá trị với tần số tương ứng. Cộng tất cả các tích vừa tìm được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.