Đề kiểm tra toán 6 chương 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra toán 6 chương 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1 SỐ ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 6 CHƯƠNG II
ĐỀ 1
Câu1: (1,5đ)
Phát biểu quy tắc cộng 2 số nguyên khác dấu:
Áp dụng: tính
(-130) + 50
(-70) + 250
Câu 2: (3,5đ)
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:
– 27; 38; -45; 13; 0; 29; -33
b) Tìm:
| 32|; |-10|; |0|; -|120|
Viết tất cả các ước của -4:
Viết 6 bội của -8
Câu 3: (2,5đ)
Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
(24 – 36) +112
324 + [112 – (112 + 324) – 230]
Câu 4: (2,5đ)
Tìm số nguyên x biết:
x + 10 = -14
2x – (-17) = 15
|-2x + 5| + 8 = 21
ĐỀ 2
I/ Điền nội dung thích hợp vào các dấu chấm sau:(2 điểm)
Câu 1: Số đối của -(-4) là……..
Câu 2: Số đối của một số nguyên dương là …………………………..
Câu 3: Hai số nguyên đối nhau có giá trị tuyệt đối …………………..
Câu 4: Các số nguyên x thoả mãn -2< x

Hỏi và đáp