DE KIEM TRA TOAN 6 BAI 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE KIEM TRA TOAN 6 BAI 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : …………………………………….…… Kiểm tra 45’
Lớp : 6 A Môn : Số học

Điểm

Lời phê của thầy giáo

đề số 1
Bài 1 (2 điểm): Điền dấu ” ” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a) 28 : 24 = 12 4

b) 59: 53 = 33

c) 48 . 44 = 432

d) 34 = 81

Bài 2 (3 điểm): Thực hiện các phép tính:
a) 5 . 42 + 5 . 22 b) 12 . 78 + 88 . 78 – 280

c) (12 . 25 + 4 . 25) : 256

Bài 3 (4 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 4 . (x + 3) = 60 b) x – 6 = 32 . 3

c) 83 + (39 – 3x) : 5 = 89 d) 5x – 3 + 12 = 37.

Bài 4 (1 điểm): Cho dãy số: 12 ; 17 ; 22 ; 27 ; 32 ; ….
a) Tìm số hạng thứ 101 của dãy.
b) Tính tổng của 101 số hạng đó.

Họ và tên : …………………………………….…… Kiểm tra 45’
Lớp : 6 A Môn : Số học

Điểm

Lời phê của thầy giáo

đề số 2
Bài 1 (2 điểm): Điền dấu ” ” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a) 312 : 33 = 34

b) 55 . 5 = 56

c) 29 = 512

d) 23 . 24 = 212

Bài 2 (3 điểm): Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) 5 . 62 + 5 . 22 b) 83 . 85 + 83 . 15 + 170

c) (47 . 24 – 15 . 24) : 256

Bài 3 (4 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 6 . (x – 4) = 18 b) 12 + x = 35 : 33

c) 62 + (28 – 4x) : 4 = 65 d) 4x – 3 + 36 = 52.

Bài 4 (1 điểm): Cho dãy số: 11 ; 16 ; 21 ; 26 ; 31 ; ….
a) Tìm số hạng thứ 101 của dãy.
b) Tính tổng của 101 số hạng đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.