ĐỀ KIỂM TRA TOÁM 9(MATRAN MỚI) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA TOÁM 9(MATRAN MỚI), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS KIỂM TRA 45 PHÚT( Bài số 1)
Hoằng Minh Môn : Đại số Tiết 17
Ngày kiểm tra: 26 / 10 / 2011
GV: Hoàng Thị Minh
I. MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc hai
Hiểu được căn bậc hai của một số không âm, căn bậc hai số học.Tính được căn bậc hai số học, căn bậc hai của một số không âm
Hiểu được điều kiện để xác định.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
½ (Câu 1a)
0,5
5%
½ (Câu 1b)
0,5
5%

1câu
1 điểm
10%

2.Các phép biến đổi đơn giản về căn bâc hai
Nhận biết và thực hiện được phép tính nhân ,chia hai căn bậc hai

Vận dụng được các phép biến đổi để giải phương trình, so sánh các căn bậc hai
Tìm GTLN của biểu thức. Tìm giá trị nguyên của biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
½ (Câu2a,b )
1, 0
10 %

2(Câu 3, câu 4)
2,5
25 %
1(Câu 6 )
1,5
15 %
3,5câu
5,0điểm
50%

3.Rút gọn biểu thức chá căn bậc hai

Biết rút gọn các biểu thức chứa căn bậc hai,

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1(Câu 5)
3,0
30%

1 câu
3,0
30%

4. Căn bậc ba

Hiểu và tính được căn bậc ba của một số biểu diễn được thành lập phương một số khác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

½ (Câu2c, d )
0,5
10%

½
0,5điểm
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
1
1,5đ
15%
1
1,5đ
15 %
3
5,5đ 55%
1
1,5đ
15%
15câu
10 điểm
100%

II. ĐỀ BÀI
ĐỀ A
Câu 1 (1,0đ) a) Tìm căn bậc hai số học rồi suy ra căn bậc hai của các số: 121; 6
b) Tìm giá trị của x để : xác định?
Câu 2 (2,0đ) Tính a) (a>0). b) . c) . d)
Câu 3 (1,0đ) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 3 ; 2; -4; 4.
Câu 4 (1,5đ) Giải phương trình:
a) b)= 4 ; c)
Câu 5(3,0đ) Rút gọn các biểu thức:
a) A =
b) B = ( Với a ≥ 0 , a ≠ 1)
Câu 6(1,5đ) a) Tìm số x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên
b)Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C =
Đề B
Câu 1 (1,0đ) a) Tìm căn bậc hai số học rồi suy ra căn bậc hai của các số: 196; 7
b) Tìm giá trị của x để : xác định?
Câu 2 (2,0đ) Tính. a) . b) . c) . d)
Câu 3 (1,0đ) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 5 ; 2; -5; 6
Câu 4 (1,5đ) Giải phương trình: a) ; b)= 5 ; c)
Câu 5(3,0đ) Rút gọn các biểu thức:
a) A =2 + 3 –
b) B = ( Với b ≥ 0 , b ≠ 1)
Câu 6(1,5đ) a)Tìm số y nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên
b)Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C =
Đề C
Câu 1 (1,0đ) a) Tìm căn bậc hai số học rồi suy ra căn bậc hai của các số: 196; 7
b) Tìm giá trị của x để : xác định?
Câu 2 (2,0đ) Tính. a) . b) . c) . d)
Câu 3 (1,0đ) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 6 ; 2; -6; 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.