ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 93( toán 6) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 93( toán 6), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6
MÔN: SỐ HỌC
Thời gian: 45 phút.
Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Tìm phân số bằng phân số
A. B. C. D.
Câu 2. Cặp phân số nào sau đây bằng nhau?
A. B. C D.
Câu 3. Tính ta được kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 4. Điền vào ô trống :
A B.
Câu 5. Biết rằng Chọn đáp án SAI:
A. x = B. x = 1,5 C. x = 150% D. x =
Câu 6. Biết rằng giá trị của x là:
A. B. C. D.

Phần tự luận (7 điểm)
Câu 7. (3,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
a) b) c)
Câu 8 (2,0 điểm) Tìm x, biết rằng:
a) b)
Câu 9 (2,0 điểm)
a) So sánh và
b) Tính sau đó tìm số nghịch đảo của A.
———————– Hết ———————–

ĐÁP ÁN
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án

Điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Câu
Đáp án vắn tắt
Điểm

Trên đây chỉ là một cách giải. Các cách giải khác của học sinh nếu đúng vẫn xem xét cho điểm theo thang điểm tương tự như trên.

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6
MÔN: SỐ HỌC
Thời gian: 45 phút.
Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cặp phân số nào sau đây bằng nhau?
A. B. C D.
Câu 2. Tìm phân số bằng phân số
A. B C. D.
Câu 3. Điền vào ô trống :
A B.
Câu 4. Tính ta được kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 5. Biết rằng giá trị của x là:
A. B. C. D.
Câu 6. Biết rằng Chọn đáp án SAI:
A. x = B. x = C. x = 150% D. x = 1,5

Phần tự luận (7 điểm)
Câu 7. (3,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
a) b) c)
Câu 8 (2,0 điểm) Tìm x, biết rằng:
a) b)
Câu 9 (2,0 điểm)
a) So sánh và
b) Tính sau đó tìm số nghịch đảo của A.
———————– Hết ———————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.