Đề kiểm tra tiết 93- hai đề – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra tiết 93- hai đề, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

93: KIỂM TRA 45 PHÚT
I. MỤC TIÊU:
– sâu cho HS cỏc phân , các phép tính về phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm , phép tính , , nhân, chia các phân , qui , qui , phép nhân, phép phân số .
– Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, tính nhanh và chính xác.
– Vận dụng các kiến thức đã học để giải thành thạo các bài tập.
II. CHUẨN BỊ: GV: In 2 đề A, B
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: Phát đề:
3. Bài mới: Nội dung bài kiểm tra :

Họ và tên : ………………………………….
Lớp : ……………………………………
Kiểm tra 1 tiết Đề A:
Môn : 6

Câu 1: Điền Đúng ( Đ ) , Sai ( S ) vào ô trống : ( 2 điểm )
a) có số nghịch đảo là – ( b) có số đối là (
c) là phân số ( d) là phân số thập phân (
đ) và là hai phân số bằng nhau ( e) có số nghịch đảo là (
g) là phân số tối giản ( h) – + = (
Câu 2: Tính : ( + + ) : 20 % – ( 2 đ)
Câu 3: Tìm x : a) ; b) ( 2 đ)
Câu 4 : Điền vào ô trống : ( 3 đ)
Câu 5 : Tính tổng : S = + + + ……… + (1 đ)

Họ và tên : ………………………………….
Lớp : ……………………………………
Kiểm tra 1 tiết Đề B:
Môn :

Câu 1 : Điền Đúng ( Đ ) , Sai ( S ) vào ô trống ( 2 điểm )
a) có số nghịch đảo là – ( b) có số đối là -7 (
c) là phân số ( d) là phần trăm (
đ) và là hai phân số bằng nhau ( e) 0,2 có số nghịch đảo là 5 (
g) là phân số tối giản ( h) – – = (

Câu 2 : Tính : ( 60% – 2 ) . 2 – 0,5 : ( 2 đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Tìm x : a) 2 : x = 28 ; b) x – x = ( 2 đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Điền vào ô trống : ( 3 đ)

Câu 5 : Tính tổng : S = + + + ……… + ( 1 đ )

—————***&***————–

Hỏi và đáp