Đề kiểm tra tiết 56 hình học 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra tiết 56 hình học 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 6 CHƯƠNG II

Cấp độ

Thông hiểu

Cao

Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình
ax + b = 0
Tìm nghiệm của phương trình
ax + b = 0
Giải phương trình tìm nghiệm
Tìm nghiệm của phương trình

 

Số câu hỏi
3

1
1

1

6

Số điểm
1,5

0,5
1

1

4 điểm (40%)

Phương trình tích
Giải phương trình tích
Tìm nghiệm của phương trình
Giải phương trình

 

Số câu hỏi
1

1

1

3

Số điểm
0,5

0,5

1

2 (20%)

Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Tìm của phương trình

Giải phương trình

 

Số câu hỏi
1

1

1

3

Số điểm
0,5

0,5

1

(20%)

Giải toán bằng cách lập phương trình
phương trình

Giải bài toán vận dụng
 

Số câu hỏi
5

3
1

1

1

Số điểm
2,5

1,5
1

2

2 (20%)

TS câu
5
4
4

13 Câu

TS
2,5
2,5
5

(100%)

%
25%
25%
50%

 

Phòng GD&ĐT Mường Chà
Trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ
Mã: 13-02
Họ và tên:…………………………………..
Lớp:…………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KỲ II
MÔN ĐẠI SỐ KHỐI 8
TIẾT 56
THỜI GIAN: 45 Phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Nghiệm của phương trình: 5 – (x – 6) = 4(3x – 2) là:
A. x = B. x = 6 C. x = D. x =
2. Tập nghiệm của phương trình: 2×3 = x2 + 2x – 1 là:
A. B.
C. D. Tất cả đều sai.
3. Giá trị của k sao cho phương trình: (2x + 1)(9x + 2k) = 40 có nghiệm bằng 2.
A. k = -5 B. k = 5 C. k = 2 D. k = -2
4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. x2 – 2x + 1 B. x – 3x = 0
C. 2m – 2 = 0 D. Cả B và C.
5. Trong các cặp phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương:
A. x = 1 và x(x – 1) = 0 B. x – 2 = 0 và 2x – 4 = 0
C. 5x = 0 và 2x – 1 = 0 D. x2 – 4 = 0 và 2a – 2 = 0
6. Giá trị x = 0 là nghiệm của phương trình nào sau đây:
A. 2x + 5 +x = 0 B. 2t – 1 = 0
C. 3x – 2x = 0 D. 2×2 – 7x + 1 = 0
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm) Giải các phương trình sau.
a, b, 3x – 6 + x = 9 – x
Câu 2 (2điểm) Giải các phương trình sau.
a, b, 4×2 – 1 = (2x +1)(3x – 5)
Câu 3 ( 2 điểm) Năm nay tuổi mẹ gấp ba lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp hai lần tuổi Phương. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

ĐÁP ÁN —- BIỂU ĐIỂM
MÔN : ĐẠI SỐ 8 – TIẾT 56

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm)
Mỗi ý đúng cho 0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.