Đề kiểm tra tiết 56 (Đại 8) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra tiết 56 (Đại 8), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấpđộ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương
– Nhận biết được pt 1 ẩn, biết một giá trị của ẩn có là nghiệm hoặc không là nghiệm của pt cho trước
Hiểu được khái niệm hai pt tg đương , chỉ ra được hai pt cho trước có tương đương hay không

Số câu
Số điểmTỉ lệ%
Số câu: 2
Số điểm: 0,5

Số câu: 2
Số điểm: 0,5

Số câu:4
1điểm=10.%

2. Phương trình bậc nhất một ẩn
( pt đưa về dạng ax+b=0, pt tích, pt chứa ẩn ở mẫu)
Nhận biết được phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn, viết được tập nghiệm của pt
Hiểu ĐKXĐ của pt, tìm được ĐKXĐ của pt chứa ẩn ở mẫu
– xác định được nghiệm của pt tích, pt chứa ẩn ở mẫu
– Có kĩ năng biến đổi tg đg pt đã cho về dạng ax +b = 0 , biết giải phương trình tích, pt chứa ẩn ở mẫu.
Biết giải phương trình có hệ số chữ ở dạng đơn giản

Số câu:4
Số điểm:1

Số câu: 2
Số điểm: 0,5

Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Số câu: 3
Số điểm: 3

Số câu: 1
Số điểm:1
Số câu: 12
6 điểm=50%

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

– Thực hiện đúng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

Số câu: 1
Số điểm: 3

Số câu:1
3điểm=30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 6
Số điểm:1,5
Tỉ lệ 15 %
Số câu: 4
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10 %
Số câu: 7
Số điểm: 7,5
Tỉ lệ : 75 %
Số câu: 17
Số điểm: 10

ĐÈ KIỂM TRA TOÁN 8 – TIẾT 56 – ĐỀ 1
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1: Phương trình x -7 = 0 có tập nghiệm S là:
A) – 7 B) 7 C) D) 0; 7
Câu 2: Phương trình 2y + m = y – 1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng:
A) 3 B) 4 C) – 4 D) 8
Câu 3: Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình:
A) 3×2 + y = 0 B) 3x + 2 = 0 C) 0x + 1 = 0 D) = 0
Câu 4: Phương trình (2x – 3)(x + 2) = 0 có tập nghiệm S là:
A) ; -2 B) -2; 3 C) D) – 2
Câu 5: Phương trình = 7 có tập nghiệm S là:
A) 7 B) – 7 C) D) -7; 7
Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình: là:
A) x 3 B) x 3 và x 2 C) x 2 D) x 0
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (3 đ) Giải các phương trình sau:
a) 11 – 2x = x – 1
b) = 3
Câu 2: (3 đ ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một ngừơi đi từ A đến B, với vận tốc 30 km/h. Lúc từ B về A, người đó đi với vận tốc 40 km/h. Do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB
Câu 3: (1 đ ) Giải phương trình sau.
x2 – 3x + 2 = 0

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – TIẾT 56 – ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.