Đề kiểm tra tiết 55 môn hình học 8 mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra tiết 55 môn hình học 8 mới, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Định lý Talét
Tỉ số 2 đoạn thẳng

Chọn được tỉ lệ thức đúng

Talet Thuận (HQ) tìm x,y

Số câu
1 (C1)

1(C4)

2 (C2,3)

4

Số điểm
0,5

0,5

1,0

2,0

Tính chất
đường phân giác

Tỉ sổ 2 đoạn

Tỉ lệ thức (tìmđộ dài

Số câu

(a)

(b)
2

Số điểm

1,0

1,5
2,5

Tam giác
đồng dạng

Điều kiện đủ để đồng dạng

Tỉ số chu vi, diện tích
CM đồng dạng (tỉ số diện tích

CM đồng dạng (độ dài 1 cạnh

Số câu

1 (C5)

1(C6)
(c)

(d)
4

Số điểm

0,5

0,5
2,5

1,0
4,5

T.Số câu
1

2

3

T.Số điểm
0,5

1,0

1,5
3,5

2,5
9,0

Phòng GD&ĐT Mường Chà
Trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ
Mã: 13-01
Họ và tên:…………………………………..
Lớp:…………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KỲ II
MÔN ĐẠI HÌNH HỌC 6
TIẾT 55
THỜI GIAN: 45 Phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

I. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm) Chọn đáp án đúng

Câu 1: Cho biết. Khi đó ?
A. . B.. C. . D. cm.
Câu 2: Dựa vào hình vẽ trên cho biết, x=
A. 9cm. B. 6cm. C. 3cm. D. 1cm.
Câu 3: Dựa vào hình vẽ trên cho biết, y =
A. 2cm. B. 4cm. C. 6cm. D. 8cm.
Câu 4: Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
A. B. . C. . D.
Câu 5: Cho (A’B’C’ và (ABC có . Để (A’B’C’(ABC cần thêm điều kiện:
A. B. . C. . D. .
Câu 6: Giả sử (ADE(ABC (hình vẽ trên). Vậy tỉ số:
A. 2 B. C. 3. D.
II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .
a. Tính ? (1,0 điểm )
b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân. (1,5điểm)
c. Kẻ đường cao AH (). Chứng minh rằng: . Tính (2,5 điểm)
d. Tính AH. (1,0 điểm)

Đáp án Kiểm tra 1 tiết Hình Học 8 HKII Năm 10/11
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ 01
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

a. AD là phân giác góc A của tam giác ABC nên:
(0,50điểm)
(0,50điểm)
b. Áp dụng định lí Pitago cho (ABC vuông tại A ta có:
BC2 = AB2 + AC2BC2 = 82 +62 = 100BC= 10cm (0,50 điểm)
(0,25 điểm)
(0,50 điểm)
Nên: DC = BC – DB = 10 – 5,71 = 4,29 cm (0,25 điểm)
c. Xét (AHB và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.