đề kiểm tra tiết 21 chương I môn Đại số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề kiểm tra tiết 21 chương I môn Đại số 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Võ Thị Sáu KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐẠI SỐ 8
I/ Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hằng đẳng thức
Nhận dạng được hằng đẳng thức
Dùng hằng đẳng thức để nhân hai đa thức
Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5 %

1
0,5
5 %

1
0,5
5 %

3
1,5
15%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

PTĐT thành nhân tử bằng phương pháp cơ bản
Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để giải toán
Dùng phương pháp tách hạng tử để tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0
10 %

3
3,5
3,5 %

1
1,0
10 %
5
5,5
55 %

3. Chia đa thức
Nhận biết đơn thức A chia hết cho đơn thức B
Thực hiện phép chia đa thức đơn giản
Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5 %

2
1,0
10 %

1
1,5
15 %

4
3,0
30 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10 %

3
1,5
15%
1
1,0
10 %
1
0,5
5 %
4
5
50 %

1
1,0
10 %
12
10
100 %

II/ Đề:
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1) Tích của đơn thức – 5×3 và đa thức 2×2 + 3x – 5 là:
A. 10×5–15×4+25×3 B. –10×5–15×4+25×3 C. –10×5–15×4–25×3 D. Một kết quả khác
2) Biểu thức thích hợp của đẳng thức x3 + y3 = ( x + y )( …………………………) là:
A. ( x2 + 2xy + y2 B. ( x2 + xy + y2 C. ( x2 – xy + y2 D. ( x2 – 2xy + y2
3) Phép chia đa thức ( x – y )2 cho đa thức ( y – x )2 có thương là:
A. ( 0 B. ( 1 C. ( – 1 D. ( Một kết quả khác
4) Kết quả của phép tính : ( x – 3 )( x2 + 3x + 9 ) =
A. ( x2 – 9 B. ( x2 + 9 C. ( x3 – 27 D. ( x3 + 27
5) Kết quả của phép tính : (3 + x ) ( 3 – x ) =
A. ( 6 – x2 B. ( 6 + x2 C. ( 9 + x2 D. ( 9 – x2
6) Kết quả của phép tính : –2x ( x – 1 ) =
A. ( 2×2 – 2x B. ( 2×2 + 2x C. ( – 2×2 – 2x D. ( – 2×2 + 2x
7) Với ( x – 1 )2 = x – 1 thì giá trị của x sẽ là :
A. ( 0 B. ( – 1 C. ( 1 hoặc 2 D. ( 0 hoặc 1
8) Cho A = – x2 + x – 1 ; B = 2x + 3 . Giá trị của A . B khi x = – 1 là :
A. ( 3 B. ( 2 C. ( – 3 D. ( – 2
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (2điểm) ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
x2 – 2x – 4y2 – 4y
9a2 – 18ab + 9b2 – 36c2
Bài 2: (2điểm)
Rút gọn biểu thức : A = ( 2x – 3 )( 2x + 3 ) – ( x + 5 )2 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.