Đề kiểm tra theo từng bài ( Hình 8) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra theo từng bài ( Hình 8), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phần I : Đề Bài
Chương i: tứ giác.
Bài 1: tứ giác
I.Phần trắc nghiệm:
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu1: Cho tứ giác ABCD, trong đó có + = 1400. Tổng + =
A. 2200 B. 2000 C. 1600 D. 1500
Câu2: Số đo các góc của tứ giác ABCD theo tỷ lệ:
A: B: C: D = 4: 3: 2: 1. Số đo các góc theo thứ tự đó là:
A.1200 ; 900 ; 600 ; 300
B.1400 ; 1050 ; 700 ; 350

C.1440 ; 1080 ; 720 ; 360
D.Cả A, B, C đều sai.

Câu3: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.Tứ giác ABCD có 4 góc đều nhọn
B.Tứ giác ABCD có 4 góc đều tù

C.Tứ giác ABCD có 2 góc vuông và 2 góc tù
D.Tứ giác ABCD có 4 góc đều vuông.

Câu 4: Tứ giác ABCD có = 650; = 1170 ; = 710. Thì = ?
A. 1190 B. 1070 C. 630 D. 1260
Câu5: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.Tứ giác có 3 góc tù, 1 góc nhọn.
B.Tứ giác có 3 góc vuông, 1 góc nhọn

C.Tứ giác có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn
D.Tứ giác có 3 góc nhọn, 1 góc tù.

Câu6: Một hình thang có một cặp góc đối là 1250 và 650, cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:
A. 1050 ; 450 B.1050 ; 650 C. 1150 ; 550 D.1150 ; 650
II. Phần tự luận
Câu7: Cho tứ giác ABCD có = 650; = 1170 ; = 700. Tính số đo góc
Câu8: Cho tứ giác ABCD có = 650; = 1170 ; = 710 .
Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D
Câu9: Cho tứ giác ABCD có AB = BC ; CD = DA
a, CMR: BD là đường trung trực của AC
b, Cho biết = 1000 ; = 700. Tính ,

Bài 2:Hình thang.
I. Phần trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A.Hình thang có 3 góc tù, 1 góc nhọn.
B.Hình thang có 3 góc vuông, 1 góc nhọn
C.Hình thang có 3 góc nhọn, 1 góc tù.
D.Hình thang có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn
Câu 2: Một hình thang có một cặp góc đối là 1250 và 750, cặp
góc đối còn lại của hình thang đó là:
A. 1050 ; 550 B.1050 ; 450
C. 1150 ; 550 D.1150 ; 650
Câu 3: Số đo các góc của tứ giác ABCD theo tỷ lệ:
A: B: C: D = 4: 3: 2: 1. Số đo các góc theo thứ tự đó là:
A.1200 ; 900 ; 600 ; 300
B.1400 ; 1050 ; 700 ; 350
C.1440 ; 1080 ; 720 ; 360
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 4: Tứ giác ABCD có = 900; = 500 ; = 1100. Số đo góc
góc là:
A. = 1400 B. = 1300
C. = 700 D. = 1100
Câu 5: Cho tứ giác ABCD, trong đó có + . = 1500. Tổng + = ?
A. 1300 C. 1600 B. 2100 D. 2200
Câu 6: Chọn câu đúng trong các câ

Hỏi và đáp